? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Tradycja Wielkanocna

Po raz kolejny w sobotnie popoudnie poprzedzajce Niedziel Palmow spotkalimy si na uroczystoci "Tradycja Wielkanocna". Bogactwo wit Wielkanocnych skania nas do tego, aby podczas wsplnych spotka wspomina nasze lokalne tradycje.
Wrd mieszkacw, ktrzy znaleli czas, aby poczu atmosfer zbliajcych si wit znaleli si rwnie gocie, ktrzy przyjli nasze zaproszenie: Pan Andrzej Pajk - Senator RP, Pan Bartosz Kaliski - Starosta Wadowicki, Pan Ryszard Mrz - Radny Powiatu Wadowickiego, Pan Ryszard Papanek - Wjt Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego wraz z Panem Jzefem Kocielniakiem - Przewodniczcym Rady Gminy oraz delegacj, Pastwo Eugenia i Tadeusz Greccy - Darczycy Orodka Caritas w Spytkowicach, Pan Jerzy Pirowski - Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice wraz z radnymi i sotysami, Pani Anna Przejczowska - Sekretarz Gminy Spytkowice, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarzdowych oraz przedstawiciele prasy.

Zarwno Wjt Gminy Spytkowice - Pan Mariusz Krystian, jak i gocie w swoich wystpieniach dzikowali za podtrzymywanie regionalnych tradycji, za ch pracy spoecznej ponadto zoyli wszystkim serdeczne yczenia witeczne.

Kolejnym punktem programu by koncert zespou kameralnego pt. "Wiosenne inspiracje". Artystki zwizane z Filharmoni Krakowsk: sopranistka Joanna Trafas, skrzypaczka Anna Hara-Piro, wiolonczelistka Agata Sanchez-Martos i pianistka Emilia Bernacka zafundoway nam koncert, ktry by znakomit uczt dla zebranej publicznoci. Panie zaprezentoway nam min. suit "Peer Gynt" E.Griega, "Odgosy wiosny" J.Straussa, "Jaskk" E.DellAqua, "Libertango" A.Piazzola. Wystp wprowadzi zebranych w zachwyt, co okazali oklaskami na stojco.

Po wystpach muzycznych przyszed czas na degustacje. Koa Gospody Wiejskich z Bachowic, Miejsca, Pwsi, Ryczowa, Spytkowic oraz Zwizek Emerytw i Rencistw ze Spytkowic przygotoway swoje popisowe potrawy. Stoy uginay si od iloci jedzenia, poczwszyod mazurkw, babeczek, poprzez kiebaski, saatki, przekski, a po nalewki. Rnorodno potraw i ciast bya bardzo dua, a wic na pewno kady znalaz co dla siebie.

Imprezie towarzyszy kiermasz wyrobw wielkanocnych przygotowany przez Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach oraz stoisko Towarzystwa Mionikw Ziemi Spytkowickiej.

Dzikujemy wszystkim za udzia w tej uroczystoci i yczymy Wesoych wit!


O uroczystoci moecie Pastwo przeczyta rwnie na www.powiatlive.pl oraz www.beskidzka24.pl


tradycja2017   tradycja2017   tradycja2017   tradycja2017   tradycja2017   tradycja2017  


Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt