? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Ferie w wietlicach - Bachowice i Miejsce

Od 30 stycznia do 10 lutego w wietlicy wiejskiej w Bachowicach i w Miejscu odbyway si zajcia, majce na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych. W pierwszym tygodniu uczestnicy, dziki wsplnym grom i zabawom integracyjnym mogy si ze sob pozna. Dzieciakom najwicej radoci sprawiay gry pt; "Pdzce wie" oraz "Owczy pd" oraz zabawy: "Saatka owocowa", "pomidor" z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza. Nie obyo si bez prac plastyczno - technicznych, w ktrych dzieci chtnie wykonyway ozdoby karnawaowe, czapeczki oraz maski. W kolejnych dniach odby si konkurs Mini Playback Show, w ktrym naladowalimy sawnych artystw, midzy innymi: Sylwi Grzeszczak, ukasza Mroza oraz Joanne Klepko. Jury wyonio zwycizc i wrczyo upominki.

W drugim tygodniu ferii dzieci tworzyy prace plastyczne pt. "Zimowe pejzae" z uyciem waty, biaej farbki, pasty do zbw. wietnie si bawilimy malujc twarze, dziki czemu na wietlicy spotka mona byo lwy, kotki, piraci, dinozaury. Na zakoczenie ferii zorganizowalimy zabaw taneczn wybierajc Miss i Mistera. Umiech na twarzach dzieci towarzyszy im przez cay ten okres.ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017  


Ferie w wietlicy - Pwie

30.01 Temat: Co my wiemy o zimie? (turniej z wiedzy przyrodniczej)
Podczas zaj rozmawialimy o cechach charakterystycznych zimy i o sposobach zwierzt na radzenie sobie z przetrwaniem tej trudnej pory roku. Uczestnicy wykonali zimow gr planszow w ktrej jedna z zasad wymagaa odpowiedzi na pytania przyrodnicze zwizane z t wanie por roku. Dowiedzieli si o czym ni niedwied, co zim robi wilki, a take dlaczego w zimie naley pomaga ptakom.
02.02 Temat: Zimowe dyscypliny sportowe?
Sporty zimowe to dyscypliny do ktrych przeprowadzenia niezbdny jest mrz i nieg. Na zajciach przypomnielimy sobie jakie to mog by dyscypliny np.: narciarstwo, saneczkarstwo, hokej na lodzie. Po rozwizaniu krzywki z hasem postanowilimy wykona z surowcw wtrnych narciarza.
6.02 Temat: Turniej zimowych zabaw
Uczestnicy zaj wzili udzia licznych konkurencjach i zabawach. Na pocztku podzielilimy si na druyny ktrych uczestnicy rozwizywali zagadki o zwierztach, postaciach ze znanych bajek, czy rozpoznawali tytuy wierszy po przeczytaniu wybranego fragmentu. Odbyy si konkurencie zrcznociowe w ktrych zawodnicy pokonywali tory przeszkd oraz budowali wie z klockw. Wszyscy wykazali si wiedz i sprytem za co zostali nagrodzeni.
9.02 Temat: wiat w zimowej szacie?
Na zajciach wykonalimy prac plastyczn: "Zima wok mojego domu". Na arkuszu brystolu przyklejalimy papierowe elementy. czylimy rne techniki plastyczne. Po zakoczeniu pracy plastycznej postanowilimy przeprowadzi trening pamici grajc w "Super pami".

ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017  


Ferie w wietlicy - Ryczw

31.01 Temat: Pudeko na skarby (warsztaty plastyczne)
Uczestnicy w trakcie zaj oklejali kolorowym papierem pudeka i ozdabiali wedug wasnego pomysu. Przyklejali rne motywy i odrysowywali wzorki z szablonw. Pomysowoci nie byo koca. Wszystkie pudeka prezentoway si znakomicie. Po skoczonych pracach odbyy si zabawy z chust Klanza. Uczestnicy musieli wykaza si zrcznoci i szybkoci.
3.02 Temat: Zajcia kulinarne: muffinki.
W trakcie zaj uczestnicy dobierali skadniki, wayli je i mieszali w okrelonych proporcjach. Po poczeniu skadnikw "suchych" z "mokrymi" i wymieszaniu powstao ciasto, ktre wlewalimy do foremek. Jeszcze tylko pieczenie i moemy zajada. W trakcie oczekiwania na nasze wypieki zobaczylimy jak wyglda piec kaflowy na ktrym kiedy gospodynie przygotowyway posiki i kilka innych urzdze ktrych w naszych domowych kuchniach raczej nie znajdziemy.
7.02 Temat: Zabawa karnawaowa czyli "Tace, tace przebierace"
Wykonalimy maski karnawaowe z szablonw i kady uczestnik ozdobi je wedug wasnego pomysu. W drugiej czci zaj wsplnie bawilimy si przy muzyce. Byy tace, zabawy i inne atrakcje.
10.02 Temat: Serca i lampiony walentynkowe ( warsztaty)
Uczestnicy podczas zaj wykonali z kolorowych paskw serca dla swoich sympatii. Ozdobione rnymi motywami soiczki ze wieczk rwnie prezentoway si bardzo okazae.

ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017  


Ferie w wietlicy - Spytkowice

Podczas spotka w wietlicy wiejskiej w Spytkowicach odbyway si rnego rodzaju zabawy. Dzieci chtnie angaoway si w zajcia, wykonyway prace plastyczne, bray udzia w zabawach ruchowych i konkursach. Zorganizowalimy ponadto warsztaty plastyczne podczas ktrych powstaway witrae. W czasie ich wykonywania okazao si, e nie jest to taka prosta sprawa. Zadanie to pochaniao duo czasu i precyzji. Powstay pikne, kolorowe witrae, ktre dzieci zabray do domw, aby udekorowa swoje okna. W czasie warsztatw kulinarnych, poczulimy si przez chwil kucharzami i ugniatajc ciasto wykonywalimy czynnoci, w efekcie ktrych powstay rogaliki, ktrymi po upieczeniu z chci si zajadalimy. Sodkoci byo tak duo, e dzieci mogy zabra do domu i poczstowa swoich bliskich.

Zajcia, ktre odbyway si w wietlicy, byy dla dzieci wietn okazj do poznania nowych technik plastycznych, kulinarnych, itp. a take niejednokrotnie lekcj samodzielnoci.ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017   ferie 2017  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt