? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

WOP 2017

W tym roku rwnie bylimy z WOP. Dziki Waszej ofiarnoci w gminie Spytkowice udao si zebra 17.028,09 z. Na ulicach kwestowao 16 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, ZSP w Ryczowie oraz ZSP w Spytkowicach, ktrzy w swoich miejscowociach zebrali kwoty: Bachowice 3.269,70 z, Ryczw 5.242,03 z, Spytkowice 8.516,36 z.

Serdeczne podzikowania kierujemy do wszystkich, ktrzy wczyli si w tegoroczny fina, a w szczeglnoci ofiarodawcw, wolontariuszy, koordynatorw oraz osb pracujcych w sztabie. Podzikowania kierujemy take do Pana Jana Sulika waciciela piekarni z Miejsca za sodki poczstunek. Dzikujemy!wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017   wosp 2017  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt