? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Sprawozdanie z pracy wietlic wiejskich w Spytkowicach i Miejscu

lipiec

Zajcia w wietlicy w Miejscu i Spytkowicach odbyway si od 4.07.2016r. w wymiarze 6 godzin tygodniowo dla kadej placwki. W miesicu lipcu do wietlicy w Miejscu zapisao si 16 dzieci, natomiast w Spytkowicach - 17 dzieci.

Wszystkie zajcia rozwijay zainteresowania i zdolnoci uczestnikw. Pierwsze zajcia miay charakter zapoznawczo - integracyjny. Wszyscy wyrazili swoje oczekiwania podczas zaj a take obszary nauki i sztuki, ktre s dla nich interesujce. Zgodnie z tym zosta ustalony plan na cay miesic. Z racji pokrycia si zda dzieci w obu wietlicach, realizacja tematw bya taka sama w obu placwkach.

Miesic upyn majc na celu rozwj umiejtnoci plastycznych oraz motoryki maej uczestnikw wietlicy. Drugie zajcia miay na celu rozwinicie technik malowania kredkami. Umiejtno rozwijano za pomoc kolorowanej, wykrelanej, zada z czeniem kropek w celu uzyskania rysunku, a take tworzeniu wasnych dzie. Kolejne zajcia dotyczyy wycinania figurek 3D. Wszyscy otrzymali wczeniej przygotowane szablony zwierzt, ktre nastpnie wycinali, skadali lub sklejali i ozdabiali. Kolejnym etapem bya prba stworzenia wasnego szablonu, ktry urozmaica ju stworzone prace. Nastpne zajcia to wyklejanie. Najpierw wszyscy wycinali konfetti za pomoc dziurkaczu biurowych a take dziurkaczy dla dzieci z rnymi wzorami. Tworzono take papierki do wyklejania itp. Nastpnie wyklejano kolorowanki lub tworzono wasne dziea. Pite zajcia dotyczyy sztuki malowania farbami. Dzieci uczyy si czenia barw w celu uzyskania wyjtkowych odcieni, kolorw. Przedmiotem malowania zostay wydrukowane kolorowanki z ulubionymi bohaterami dzieci lub prace wasne.

Spora grupa wyrazia zainteresowanie robieniem figurek z masy solnej. Std zajcia powicone temu tematowi. Dzieci uczyy si, jak robi si mas soln, jakie s proporcje wszystkich skadnikw oraz jak konsystencj powinna ona mie. Pniej tworzyli rnego rodzaju figurki, czekali na ich wyschnicie a nastpnie ozdabiali farbami czy innymi wyjtkowymi narzdziami artystycznymi. Nastpne zajcia to czenie technik, ktrych dzieci si wczeniej nauczyy. Malowanie pastelami, kredkami i flamastrami rozwino zdolnoci konturowania, cieniowania czy mieszania barw.

Ostatnie zajcia w wietlicy w Miejscu to na pocztki zrobienie bibuowych motyli, a pniej dzie gier i zabaw (zgodnie z aspiracjami dzieci) - zabawy na placu zabaw, w piaskownicy, mecz piki nonej i rnego rodzaju zabawy ruchowe. W wietlicy w Spytkowicach zajcia upyny pod tematem robienia motyli z bibuy i figurek z plasteliny.

Ostatnia godzina kadych zaj to zabawy ruchowe, w celu dostarczenia dzieciom odpowiedniej porcji aktywnoci fizycznej.

Kade zajcia odznaczay si znaczn frekwencj. Dzieci zainteresowane zajciami zapraszay swoich kolegw, std tendencja wzrostowa jeli chodzi o ilo zapisanych dzieci.


sierpie

W miesicu sierpniu liczba dzieci w stosunku do poprzedniego miesica wzrosa nastpujco - w wietlicy w Miejscu zapisane byo 21 dzieci, natomiast w Spytkowicach - 20. Wszystkie zajcia odbyway si w wymiarze 3 godzin, 2 razy w tygodniu w kadej ze wietlic. Poniej przedstawione zostan tematy i zajcia realizowane z dziemi.

Do rozwinitych u dzieci zdolnoci plastycznych doczono zdolnoci motoryki duej oraz radzenia sobie w terenie, poza wietlic.

Pierwszym tematem bya aktywno na dworze. Zorganizowane zostay gry i zabawy dostosowane do moliwoci dzieci. Szczegln uwag przywizano do zabaw sprawnociowo-koordynacyjnych. Wykorzystano rwnie place zabaw w obu miejscowociach. W trakcie zaj dzieci bray udzia w grach na orientacj, zwinno, szybko czy spostrzegawczo. Dziki temu rozwijana zostaa motoryka dua. Na tego typu zajcia powicono 6 godzin, w odmiennych tygodniach zajciowych.

Kolejne zajcia powicone zostay sztuce skadania papieru, czyli origami. Dzieci tworzyy rnego rodzaju maski, zwierzaki, ramki czy pudeeczka. Wszyscy zaczynali na najprostszych formach (czapki, rybki), a koczyli na wysublimowanych pomysach oraz arcydzieach.

Nastpnym tematem zostaa wiklina z papieru. Otwierao to horyzonty dzieci na wykorzystywanie starych gazet i moliwo ich ponownego wykorzystania. Do caej zabawy oprcz samodzielnego robienia wikliny i plecenia koszykw, misek itp. doczona zostaa pogadanka na temat ochrony drzew, samego procesu tworzenia papieru a take historii tego materiau.

Na yczenie dzieci odbyy si jeszcze 2 zajcia plastyczne (czny wymiar 6 godzin w kadej wietlicy), na ktrych zajmowano si kolejno robieniem wyklejanek i wydzieranek, obrazkw z bibuowych kulek oraz pracami z masy solnej, gdy w poprzednim miesicu cieszyo si to ogromnym zainteresowaniem najmodszych.

Z du aprobat spotkay si zajcia pt. Kino Letnie. Dzieci samodzielnie mogy zrobi popcorn w specjalnej maszynce, wybra film, zje chrupki kukurydziane. Seans doby si za pomoc rzutnika i duego ekranu. Kto chcia mg potem pomalowa kolorowanki z danego filmu.

Kolejne zajcia odbyy si w formie wycieczki. W wietlicy w Spytkowicach wszyscy wybrali si za zamek oraz w okolice staww, aby znale rnego rodzaju ptactwo wodne, roliny i zje drugie niadanie na powietrzu. Z kolei dzieci z Miejsca wziy udzia w wycieczce z dwoma opiekunami. Jedna grupa z ratownikiem medycznym (starsze dzieci) wybray si na wycieczk na rolkach, natomiast druga grupa (modsze dzieci) tak sam tras szukay zwierzt i rolin przy pomocy lup i lornetek.

Ostatnim tematem byy kulinaria. Dzieci w Miejscu same przygotowyway ciasteczka i babeczki, a nastpnie je dekoroway i zjaday. Dzieci ze Spytkowic musiay ograniczy si do dekorowania wczeniej przygotowanych przeze mnie ciasteczek oraz babeczek. Wszyscy byli zachwyceni.

Trzecia godzina kadych zaj to gry i zabawy ruchowe w celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej dawki gimnastyki.

Na koniec z prowadzonych z dziemi i rodzicami rozmw wyniko, i wszyscy byli bardzo zadowoleni z zaj prowadzonych w ramach wietlicy, ich tematyki oraz kreatywnego podejcia zarwno dzieci jak i prowadzcej. Wyrazili te ch uczestniczenia w zajciach podczas kolejnych wakacji.wakacje swietlica Miejsce   wakacje swietlica Miejsce   wakacje swietlica Miejsce   wakacje swietlica Miejsce   wakacje swietlica Miejsce   wakacje swietlica Miejsce   wakacje swietlica Miejsce  


Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt