? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Sprawozdanie z pracy wietlicy wiejskiej w Pwsi

lipiec 2016 r.
4 i 7 lipca

Na zajciach uczestnicy dowiedzieli si jak moemy wykorzystywa surowce wtrne. Wyjanilimy sobie pojcie recyklingu oraz konieczno dbania o przyrod. Uczestnicy dowiedzieli si jaki zwizek z ekologi ma oszczdzanie wody czy prdu. Wykonalimy z plastikowej butelki kwiatka w doniczce. Przeprowadzono rwnie turniej z wiedzy o ekologii i o sposobach wykorzystania surowcw wtrnych.

11 i 14 lipca

Podczas zaj przypomnielimy sobie znane nam ywioy oraz sposoby na ich wykorzystanie. Odbya si pogadanka na temat zagroe jakie mog ze sob nie. Po podziale uczestnikw na grupy wykonalimy latawce. Przy ich wykonaniu szczegln uwag zwrcono na waciwe poczenie poszczeglnych elementw i dokadno wykonania konstrukcji. Uczestnicy zmagali si rwnie z konkurencj umysow wiczc pami.

25 i 26 lipca

W czasie zaj odbyway si kalambury. Uczestnicy wsplnie wykonali rwnie gr planszow ustalajc poszczeglne reguy. Mieli okazj je sprawdzi jako gracze. W czasie zaj przeprowadzono rwnie gr polegajc na podawaniu nazw rzeczy, czynnoci, rolin i zwierzt rozpoczynajcych si od podanej litery.

27 i 28 lipca

Zajcia te zostay powicone przyblieniu uczestnikom budowy i dziaania Ukadu Sonecznego. Dowiedzielimy si na czym polega zjawisko dnia i nocy, zorzy polarnej, peni ksiyca. Przeprowadzilimy dowiadczenie , ktre pokazao nam dlaczego czasem widzimy cay ksiyc , a czasem tylko jego fragment. Wsplnie wykonalimy makiet Ukadu Sonecznego. Poszczeglne planety zostay wykonane z masy solnej , natomiast nasz najwaniejsz gwiazd, staa si arwka.sierpie 2016 r.
1,4 sierpnia

Po zapoznaniu si z budow i dziaaniem Ukadu sonecznego postanowilimy przybliy sobie ycie i wygld naszej planety , gdy panoway na niej dinozaury. Po obejrzeniu cyklu filmw edukacyjnych ju znamy rne gatunki tych "strasznych bestii". Wiemy , e niektre byy wycznie rolinoerne przypominajce wielkie jaszczury oraz misoerne. Wrd nich najbardziej znany Tyranozaur osigajcy 13 metrw i wacy 6 ton. Kolejnym etapem zaj byo wykonanie w grupach makiet przedstawiajcych rodowisko ycia 70 milionw lat temu i umiejtno zachowania proporcji poszczeglnych elementw.

8,11 sierpnia

Na zajciach postanowilimy wykona obrazy przedstawiajce kwiaty czy owoce. Do wykonania prac wykorzystalimy arkusze styropianu i bibu. Uczestnicy za pomoc wykaaczek wciskali kawaki bibuy do styropianu na ktrym wczeniej przygotowany by szkic. Dziki temu powstaway pikne obrazy ktre tworz swoist galeri. W trakcie zaj nie zabrako rwnie rozrywki intelektualnej w postaci gry pamiciowej.

18 sierpnia

Na zajciach uczestnicy sprawdzili swoj wiedz podczas gry polegajcej na podawaniu nazw rzeczy, rolin, zwierzt, przymiotnikw zaczynajcych si od wskazanej litery. Udalimy si rwnie do Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie.

22, 25 sierpnia

Tym razem nasz czas na zajciach postanowilimy powici teatrowi. Przybliylimy sobie tajniki zawodu aktora. Naszej uwaga skupia si na teatrze marionetek. Po obejrzeniu cyklu filmw przedstawiajcych t niezwykle trudn sztuk wykonania i posugiwania si marionetkami podzielilimy si zadaniami niezbdnymi do wykonania prawdziwego teatru marionetek. Powstaa efektowna scenografia ,a uczestnicy zajli si wykonywaniem marionetek z masy solnej.

29 sierpnia

Uczestnicy podczas zaj malowali wykonane marionetki oraz wykonywali stroje dla poszczeglnych postaci. Sdzc po ich wygldzie to bdzie bajka o "Czerwonym Kapturku" .wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies   wakacje swietlica Polwies  


Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt