? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Sprawozdanie z pracy wietlicy wiejskiej w Ryczowie i Bachowicach

Podczas zaj w wietlicy wiejskiej w Bachowicach, jak i w Ryczowie byyorganizowane zajcia dwa razy w tygodniu, ktre trway 3 godziny. Rodzice mogli przyprowadza dzieci, zapewniona bya opieka oraz organizowane zajcia, ktre miay na celu rozwj zainteresowa dzieci oraz integracj rodowiska.

W wietlicach byy organizowane:
-Zajcia i zabawy integrujce grup- rodowisko wiejskie, modsze dzieci ze starszymi np. zabawa w murarza, zabawa muzyczna- podzia dzieci na dwie grupy, na podane haso druyny wymylay piosenk, zabawa naladowcza- kalambury, zabawa "Gdzie jest kurcztko",
- Zajcia kulinarne: przyrzdzalimy m.in. saatk owocow, dla ktrej potem wymylalimy nazw, szaszyki owocowe, sheaky, gofry z bit mietan i owocami. Dzieci z chci i umiechem na twarzy pomagay w przygotowaniu przysmakw a jeszcze chtniej zjaday.
- Zajcia sportowe: organizowane byy na wieym powietrzu np. gra w pik non, gry zespoowe w dwa ognie, konkurencje z przeszkodami, gry sprawnociowe. Kocem wakacji w wietlicy wiejskiej w Bachowicach zosta zorganizowany Dzie Sportu, w ktrym wzio udzia 14 dzieci. Konkurencje to m.in. skok z balonem, rzut do celu, bieg z jajkiem, turniej piki nonej, bieg z przeszkodami, itp.
-Zajcia w terenie- spacery po okolicy, w wietlicy w Ryczowie na zakoczenie wakacji odby si piknik, podczas ktrego odby si konkurs na najpikniejszy bukiet. Dzieci mogy wykorzysta polne kwiaty.
- Zajcia plastyczne- dzieci uczyy si malowa rnymi technikami plastycznymi, Gwnym zaoeniem zaj by rozwj kreatywnego mylenia i zdolnoci manualnych. W ramach zaj dzieci poznaway podstawowe terminy plastyczne takie jak walor, paleta barwna, faktura, kompozycja a take usprawniay swoj percepcje wzrokow. Zainteresowanie dzieci sztuk i sposobem wyraania siebie poprzez dziaania plastyczne byo rwnie jednym z elementw zaj. Zajcia miay na celu rwnie uwraliwienie dzieci na estetyk, dostrzeganie pikna w otaczajcych przedmiotach.

wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice   wakacje swietlica Bachowice  


Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt