? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

"Artystyczne lato"

W minione wakacji w ramach programu "Artystyczne lato" zostay zorganizowane zajcia plastyczno - techniczne. Tematem przewodnim pierwszych warsztatw byy ptaszki. Kade dziecko miao moliwo uszycia ptaszka z materiau, a nastpnie wypchania go wat oraz ozdobienia kolorowymi koralikami. Efekt kocowy by wspaniay. Dzieci przypisay im imiona oraz rol, dziki czemu moglimy odegra krtkie inscenizacje.

Pod koniec wakacji w Bachowicach odbyy si drugie warsztaty, na ktrych dzieci ozdabiay swoje koszulki. Przy uyciu szablonw odbijalimy rne wzory, ktre nastpnie kolorowalimy. Na koniec wykonalimy wsplne pamitkowe zdjcie w "nowych" koszulkach.warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt