? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Gminny Przegld Kold i Pastoraek

9 stycznia w sali WDK Spytkowice zebray si dzieci, ktre ju po raz pity uczestniczyy w Gminnym Przegldzie Kold i Pastoraek. Razem z nim przyszli rwnie opiekunowie i rodzice.

Nad przebiegiem konkursu czuwao jury w osobach Pani Bogumia Kowalczyk - dyrygent, instruktor zespow wokalnych i instrumentalnych, nauczyciel rytmiki oraz gry na instrumentach klawiszowych, pedagog muzyczny. Swoj muzyczn pasj udowodnia cakiem niedawno, wydajc wraz z zespoem Attacca pyt na ktrej mieci si 12 polskich i zagranicznych kold. Pani Aleksandra Kasprzyk, wokalistka, od lat zwizana jest z zespoem Attacca. Ma na swoim koncie wiele nagrd i wyrnie. Jest laureatk znaczcych festiwali m.in "Talenty Maopolski" czy "Hope Festiwal".
Wysuchalimy prezentacji solowych i zespoowych w czterech grupach wiekowych. Przesuchania przebiegay sprawnie, a wyniki przedstawiaj si nastpujco:
I grupa wiekowa:
solici: I miejsce Maja Charnas (GOK Spytkowice), II miejsce Anna Curzydo (ZSP Ryczw), III miejsce Amelia Berniak (SP Nr2 Spytkowice),
II grupa wiekowa:
solici: I miejsce Gabriela Wawro (ZSP Ryczw), II miejsce: Hanna Pitak (ZSP Ryczw), Joanna Piro (GOK Spytkowice), III miejsce: Katarzyna Wawro (ZSP Ryczw), Natalia Goba (GOK Spytkowice),
zespoy i duety: I miejsce zesp "Wesoa Kapela" (ZSP Bachowice), II miejsce scholka "Katarzynki" (Parafia w. Katarzyny Aleksandryjskiej, ZSP Spytkowice), III miejsce: duet Katarzyna Gara i Klaudia Pitak (SP Miejsce), duet Wiktoria Mostowik i Maksymilian Padzior (SP Miejsce)
III grupa wiekowa:
solici: I miejsce Magorzata Pindel (ZSP Spytkowice), Julia Gurdek (GOK Spytkowice), II miejsce Emilia Tomana (GOK Spytkowice), Julia Kostka (GOK Spytkowice), III miejsce Zofia Sowiak (ZSP Ryczw), Angelika Szarek (GOK Spytkowice), Oliwia Berniak (GOK Spytkowice), WYRӯNIENIE Klaudia Manicka.
GRAND PRIX - schola parafialna "Wiolinki" (Parafia Matki Boej Krlowej Polski Ryczw)
IV grupa wiekowa:
solici: III miejsce: Daria Byrska (GOK Spytkowice), Paulina Wjtowicz (Bachowice), Emilia Wjtowicz (Bachowice).

Dzikujemy wszystkim za tak wspaniae wystpy. Cieszymy si, e w naszej gminie jest tak duo utalentowanych wokalistw. Wszystkim yczymy wielu sukcesw i zapraszamy na kolejne konkursy.
Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt