? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Przegld Kold i Pastoraek w Zatorze

W sobot 9 stycznia 2016 roku, po raz kolejny odby si Przegld Kold i Pastoraek w Zatorze. Wzili w nim udzia podopieczni Pana Roberta Budzynia, ktry prowadzi zajcia wokalne w Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach. Konkurs ten cieszy si ogromn popularnoci a osoby uczce si w naszym Orodku Kultury zostay dostrzeone przez jury i w swoich kategoriach zajli poszczeglne miejsca: I miejsce Emilia Tomana; II miejsce: Maja Charnas, Joanna Piro, Julia Gurdek; III miejsce: Natalia Goba, Julia Kostka, Daria Byrska Wyrnienie: Daria Hoota, Mateusz Stokosa, Oliwia Berniak.
Wszystkim, ktrzy wzili udzia w tym przegldzie gratulujemy talentu.

                          
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt