? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z eliminacji gminnych w kategorii wokal w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 1 osoba
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 3 osoby
3. Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach - 11 osb

W kategorii wokal:
I. Dyplom za udzia w eliminacjach gminnych otrzymuj:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Klaudia Manicka - GOK w Spytkowicach, Angelika Szarek - GOK w Spytkowicach

gr. wiek. III - gimnazjalici
Aldona Stochmal - ZSP w Bachowicach, Emilia Wjtowicz - ZSP w Bachowicach,
Kamila Staczyk - ZSP w Bachowicach

II. Na podstawie eliminacji szkolnych zakwalifikowali si do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. I - kl. I-III
Gabriela Wawro - ZSP w Ryczowie, Joanna Piro - GOK w Spytkowicach,
Mateusz Stokosa - GOK w Spytkowicach

III. Na podstawie eliminacji gminnych zakwalifikowali si do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Julia Gurdek - GOK w Spytkowicach, Oliwia Berniak - GOK w Spytkowicach,
Emilia Tomana - GOK w Spytkowicach, Julia Kostka - GOK w Spytkowicach

gr. wiek. III - gimnazjalici
Magdalena Pindel - GOK w Spytkowicach, Daria Byrska - GOK w Spytkowicach,
Kamil Przysta - GOK w Spytkowicach

Jury w skadzie:
Robert Budzy
Daniel Nicieja
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt