? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z eliminacji gminnych w kategorii plastyka w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 3 osoby
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 8 osb
3. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 4 osoby

I. Dyplom za udzia w eliminacjach gminnych otrzymuj:
gr. wiek. I - kl. I-III
Dagmara Bays - ZSP w Ryczowie, Nikola Szarek - ZSP w Ryczowie,
Adrian Chudy - ZSP w Ryczowie, Kamila Kowalczyk - ZSP w Ryczowie,
Katarzyna Wawro - ZSP w Ryczowie

gr. wiek. II - kl. IV-VI
Radosaw Stokosa - ZSP w Ryczowie, Marlena Walasek - SP Nr 2 w Spytkowicach,
Oliwia Berniak - SP Nr 2 w Spytkowicach, Wiktoria Przysta - SP Nr 2 w Spytkowicach

II. Na podstawie eliminacji gminnych zakwalifikowali si do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. I - kl. I-III
Patrycja Szydowska - ZSP w Spytkowicach, Wiktoria Gramatyka - ZSP w Ryczowie,
Zofia Stodolny - ZSP w Spytkowicach

gr. wiek. II - kl. IV-VI
Jakub Zwydak - ZSP w Spytkowicach, Kajetan Krlikowski - ZSP w Ryczowie,
Roksana Berniak - SP Nr 2 w Spytkowicach

Jury w skadzie:
Grayna ukowicz -Balon
Dorota Wjcik - Zwydak

                                                     
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt