? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z eliminacji gminnych w kategorii recytacja w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 9 osb
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 1 osoba
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 1 osoba

W kategorii recytacja:
I. Dyplom za udzia w eliminacjach gminnych otrzymuj:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Kamil Grkowy - ZSP w Bachowicach, Oliwia Glistak - ZSP w Spytkowicach,
Julia Kucharska - ZSP w Spytkowicach, Oliwia Bratek - ZSP w Spytkowicach

II. Na podstawie eliminacji szkolnych zakwalifikowali si do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. I - kl. I-III
Dagmara Bays - ZSP w Ryczowie, Justyna Szewczyk - ZSP w Spytkowicach, Antoni Fory - ZSP Spytkowice

gr. wiek. III - gimnazjalici
Daria Byrska - ZSP w Spytkowicach

III. Na podstawie eliminacji gminnych zakwalifikowali si do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Emilia Tomana - ZSP w Spytkowicach, Dominika rbek - ZSP w Spytkowicach,
Karolina Kucharska - ZSP w Spytkowicach

Jury w skadzie:
Ilona Knapik
Beata Nowak

                                                                                                                 
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt