? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Zote i Diamentowe Gody

W biecym roku w naszej gminie obchodzono diamentowe i zote gody. Uroczystoci rozpoczy si od wsplnej mszy w. w kociele p.w. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, zamwionej przez Wjta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczystoci kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Jubilaci otrzymali medale "Za dugoletnie poycie maeskie", okolicznociowe Listy Gratulacyjne oraz upominki. Przyjli yczenia od Wjta Gminy Spytkowice - Mariusza Krystiana, Przewodniczcego Rady Gminy Spytkowice - Jerzego Pirowskiego, Ksidza Proboszcza - Jzefa Piwowarskiego oraz pracownika Urzdu Gminy Spytkowice - Ann Dzidek.

Jubileusz 60-lecia obchodzili pastwo Wadysawa i Jzef Brya, Antonina i Jan Gierek, Wadysawa i Stanisaw Rybarczyk, Anna i Jzef Samek, Zofia i Stanisaw Simik, Aleksandra i Marian Srokosz, Stanisawa i Jzef Staczyk, 50-lecia: Kazimiera i Jzef Domagaa, Anna i Jan Fabin, Anna i Julian Filipek, Anna i Tadeusz Godek, Maria i Wojciech Gomlak, Irena i Jan Greccy, Janina i Stanisaw Jarguz, Franciszka i Stanisaw Kdzioa, Maria i Jzef Klaja, Aniela i Jzef Korna, Helena i Ferdynand Kosowscy, Amalia i Jan Kubarek, Maria i Zygmunt Kubas, Stanisawa i Wadysaw Kubas, Stanisawa i Adam ka, Wiktoria i Wadysaw opateccy, Magorzata i Kazimierz Pitak, Zofia i Adam Sowa, Monika i Stanisaw Staczyk, Helena i Wadysaw wider, Apolonia i Kazimierz wiergosz. Nastpnie przy wsplnych rozmowach zebrani zjedli obiad, a przy ciastku i kawie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniw ze Szkoy Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach przygotowany przez Pani Jadwig Jdrzejowsk i Pani Urszul Woek.Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt