? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Doynki w Spytkowicach (powiat nowotarski)

Wzorem roku poprzedniego otrzymalimy zaproszenie na Doynki od partnerskiej Gminy w powiecie nowotarskim. Reprezentacja naszej Gminy, tym razem by to zesp regionalny "Niezapominajki", uczestniczy wsplnie z Wadzami Gminy oraz Radnymi w tej uroczystoci. Po mszy odprawionej w piknym kociku, korowd przeszed na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbya si dalsza cz obchodw wita plonw. Tam te swoje wystpy zaprezentowa zesp prowadzony przez instruktora - Roberta Budzynia. Organizatorom i publicznoci dzikujemy za mie przyjcie naszego zespou, czego dowodem byy gromkie oklaski.                             
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt