? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

"Biedroneczki"

W dniach 19 - 20 sierpnia w wietlicy w Spytkowicach odbyy si warsztaty pod nazw "Biedroneczki". Uczestniczyy w nich dzieci w wieku 3 - 5 lat. Zajcia miay na celu rozwijanie zdolnoci plastycznych dzieci. Pod okiem opiekunw maluchy wykonyway z masy papierowej oraz wacikw biedronki, ktre po wyschniciu zostay piknie pomalowane. Prcz zaj plastycznych by czas take na wspln zabaw. Uczylimy si zgodnie z tematyk zaj piosenki ,,Biedroneczki", a w czasie zabaw ruchowych przez chwil kady mg wcieli si w posta biedronki. Czas upyn w bardzo miej atmosferze.Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt