? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Ksika - to mj przyjaciel

W poniedziaek 18 maja dzieci ze wietlicy wiejskiej w Pwsi a 19 maja 2015r. z Ryczowa bray udzia w konkursie czytelniczym, na ktry wybralimy si do Filii GBP w Ryczowie. W realizacji naszego przedsiwzicia pomoga nam Pani Monik Smurzyska pracownik Biblioteki.

Haso konkursu brzmiao: "Ksika - to mj przyjaciel", natomiast celem konkursu byo: ksztacenie umiejtnoci obcowania z ksik, rozbudzenie zainteresowa czytelniczych, wyrabianie umiejtnoci wspdziaania i rywalizacji, dostarczenie dzieciom ciekawej rozrywki.

Zwycizcami konkursu zostali:
I MIEJSCE: Dominika Bykowska oraz Patrycja Bays
II MIEJSCE: Monika Wanciura oraz Karolina Pirkowska
III MIEJSCE: Anna Przewoniak oraz Zuzanna Sulik

Serdecznie gratulujemy! Pani Monice dzikujemy za wspprace:-).

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt