? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

IV Gminny Przegld Kold i Pastoraek "Hej kolda, kolda"

To ju po raz czwarty gocilimy dzieci, modzie, rodzicw, nauczycieli oraz cae rodziny ktre towarzyszyy uczestnikom Przegldu Kold i Pastoraek.

Suchalimy prezentacji scenicznych, ktrych poziom z roku na rok znacznie si podnosi. Dlatego te licznie zgromadzona publiczno, dzikowaa wykonawcom za wystpy gromkimi brawami. Przekonalimy si ile pracy i trudu wymagao przygotowanie tych artystw.

W jury zasiedli: Pani Bogumia Kowalczyk - dyrygent, instruktor zespow wokalnych i instrumentalnych, nauczyciel rytmiki oraz gry na instrumentach klawiszowych, pedagog muzyczny. Swj warsztat wokalny rozwijaa piewajc w wielu zespoach i chrach. Pani Kamila Sibik - pedagog muzyczny, wokalistka. Absolwentka Uniwersytetu lskiego w Cieszynie, nauczyciel gry na gitarze, skrzypcach i klawiszach. Pan Janusz Majcherek - pedagog muzyczny, zajmuje si produkcj muzyczn, by wsptwrc projektu Latajcy Batyskaf w wyniku ktrego wydana zostaa pyta z muzyk dla dzieci.

Uczestnicy konkursu wykazali wysoki poziom swoich umiejtnoci. Biorc pod uwag opanowanie pamiciowe tekstu i melodii, czysto wykonania, walory gosowe i interpretacj oraz oglne wraenie, nagrodziy osoby jak niej:


gr. wiek. I - przedszkola, kl. "0"
solici
I miejsce - Hanna Pietak Ryczw (opiekun: Grzegorz Pitak)
I miejsce - Katarzyna Wawro ZSP w Ryczowie (opiekun: Katarzyna Wawro)
II miejsce - Julia Kurdziel ZSP w Bachowicach (opiekun: Katarzyna Kozak)
zespoy i duety
I miejsce - Zesp "Przedszkolaki" SP Nr 2 w Spytkowicach (opiekun: Jadwiga Jdrzejowska)
II miejsce - Zesp "Biedronki" ZSP w Bachowicach (opiekun: Katarzyna Kozak)
II miejsce - trio czterolatkw o oddziau przedszkolnego SP Nr2 w Spytkowicach (opiekun: Jadwiga Jdrzejowska)

gr. wiek. II - kl. I-III
solici
I miejsce - Julia Kostka ZSP w Spytkowicach (opiekun: Sawomir Kowalczyk)
II miejsce - Antoni Przejczowski SP Nr 2 w Spytkowicach (opiekun: Urszula Woek)
III miejsce -Magorzata Pindel ZSP Spytkowice (opiekun: Elbieta Pindel)
III miejsce - Anna Wjtowicz Bachowice (opiekun: Joanna Wjtowicz)
zespoy i duety
I miejsce - Schola "Katarzynki" ZSP w Spytkowicach, Parafia w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (opiekun: s.Sylwia Barbara Koziana, Marta Cich)
I miejsce - Dziecica schola Parafii Ryczw, Parafia Matki Boej Krlowej Polski w Ryczowie (opiekun: Sabina Kozio)
II miejsce - Zesp "Wesoe Nutki" ZSP w Bachowicacach (opiekun: Kazimiera osiowska)
III miejsce - Zesp "Pierwszaki" SP Nr2 w Spytkowicach
Wyrnienie - duet: Gabriela Wawro i Emilia Wawro ZSP Ryczw (opiekun: Katarzyna Wawro)

gr. wiek. III - kl. IV-VI
solici
I miejsce - Julia Gurdek GOK w Spytkowicach (opiekun; Robert Budzy)
I miejsce - Daria Byrska GOK w Spytkowicach (opiekun: Robert Budzy)
II miejsce - Aldona Stochmal Bachowice (opiekun: Jolanta Kajdas)
III miejsce - Angelika Szarek SP w Miejscu (opiekun: s.Noemia Pluta)
III miejsce - Aleksandra Mroczek Spytkowice (opiekun: Iwona Mroczek)
zespoy i duety
I miejsce - Zesp "Pryzmat" GOK Spytkowice (opiekun: Robert Budzy)
II miejsce - Zesp "Iskierki" SP Nr 2 w Spytkowicach (opiekun: Urszula Woek)

gr. wiek. IV - gimnazjum
solici
I miejsce - Kamil Przysta ZSP w Bachowicach (opiekun: Anna Przysta)
II miejsce - Magdalena Pindel ZSP w Spytkowicach (opiekun: Elbieta Pindel)
III miejsce - Paulina Wjtowicz Bachowice (opiekun: Joanna Wjtowicz)
Wyrnienie - Magorzata Scber Spytkowice (opiekun: Jadwiga Scber)
zespoy
I miejsce - Zesp "Cantare" ZSP w Bachowicach (opiekun: Jadwiga Stanek, Dagmara Ksiek)

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy, natomiast osoby nagrodzone otrzymay anioy. Dzikujemy nauczycielom i opiekunom za przygotowanie artystyczne swoich podopiecznych. Gratulujemy wszystkim wykonawcom talentu i yczymy dalszych sukcesw!Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt