? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Wigilia w wietlicy wiejskiej w Ryczowie

Grudzie to czas w ktrym wszyscy czekaj z niecierpliwoci na wita. Na wietlicy w Ryczowie rwnie da nam si we znaki ten radosny czas oczekiwa. Dzieci chtnie przygotowyway ronego rodzaju ozdoby, ktrymi jak ju wczeniej pisalimy wystroili choink. Czekalimy wsplnie na dzie, w ktrym wczeniej zaplanowalimy Wigili. Gdy ju nadesza ta chwila, skadajc sobie yczenia dzielilimy si opatkiem a nastpnie usiedlimy do stou i przy rozmowach czstowalimy si smakoykami.


   Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt