? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

"Spotkanie z Mikoajem"

Wszystkie grzeczne dzieci, a byo ich w tym roku bardzo duo, spotkay si w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach i tu mogy obejrze spektakl pt. "Poszukiwana praca dla Bawanka" w wykonaniu Teatru Czkawka. Dzieci podczas spektaklu byy zaangaowane w perypetie bohatera -Bawanka, ktry czu si samotny, smutny i nikomu niepotrzebny. Jego pragnieniem byo znalezienie wymarzonej pracy, gdy przez to mg si poczu wanym, znale przyjaci i zobaczy witego Mikoaja. Wwczas, gdy praca si znalaza a nieynka Wandzia stawiaa mu kolejno zadania, chtnie dzieci staway si jego pomocnikami. Wsplnie z Bawankiem pieway piosenki, rozwizyway zagadki i wietnie si przy tym bawiy. Historia miaa szczliwe zakoczenie, gdy Bawanek za prawidowe wykonanie wszystkich zada zobaczy witego Mikoaja i wsplnie z dziemi piewajco Go przywitali. Wszystkie dzieci otrzymay od wyczekiwanego Gocia sodkie upominki.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt