? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Lekcja Wiedzy o Spoeczestwie w Urzdzie Gminy Spytkowice

W poniedziaek 20 padziernika Urzd Gminy Spytkowice odwiedzili gimnazjalici zZespou Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, w ramach lekcji Wiedza o Spoeczestwie. Modzie zasiada wsali, gdzie odbywaj si sesje Rady Gminy. Tam przywitaa ich Sekretarz Gminy - Pani Anna Przejczowska, ktra przybliya uczestnikom informacje na temat funkcjonowania urzdu oraz zapoznaa zinteresujc dokumentacj, min. starymi protokoami zsesji Rady Gminy, ksigami meldunkowymi, a take dokumentami ktre prowadzi si obecnie. Nastpnie uczniowie spotkali si z Wjtem Gminy Panem Mariuszem Krystianem, ktry prowadzi z nimi ciekaw konwersacj. Po wsplnych rozmowach przyszed czas na przejcie po urzdowych biurach, gdzie bezporednio zapoznali si z prac poszczeglnych referatw. Na koniec przyszed jeszcze czas na spotkanie w gabinecie Wjta oraz wsplne fotografie.

Ten dzie by ciekaw lekcj dla gimnazjalistw. Na pewno pomg im lepiej pozna prac i funkcjonowanie urzdu.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt