? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

"Dzie Seniora"

Podobnie, jak w ubiegych latach Koa Gospody Wiejskich z Bachowic, Miejsca i Ryczowa zorganizoway dla Seniorw spotkania integracyjne.

"Dzie Seniora" zgromadzi w kadej z miejscowoci du ilo uczestnikw. W czci oficjalnej gocie usyszeli serdeczne yczenia wszelkiej pomylnoci, zdrowia i stu lat ycia. Po ciepych sowach by czas na wystpy. Opraw artystyczn przygotoway szkoy.

Na kadym ze spotka panowaa doskonaa atmosfera, seniorzy tryskali dobrym humorem. Nie brakowao rwnie smacznego poczstunku przygotowanego wanie przez czonkinie K Gospody Wiejskich. Spotkanie przy filiance kawy i dobrym ciecie byo okazj do rozmw, wspomnie wrd grona znajomych. Cz spord naszych Seniorw aktywnie spdza czas, ktrego maj duo. Nie jest dla nich trudnoci korzystanie z telefonu komrkowego czy komputera, mona ich rwnie spotka spacerujcych z kijkami. Ale s te ludzie schorowani i samotni, pozostawieni samym sobie. Dlatego te, takie spotkania to dla nich doskonaa okazja do wyjcia, dla tych osb czasami wystarczy, aby po prostu z nimi by.

Wydarzenia takie s wyjtkowe i niezapomniane, wszystkim Seniorom yczymy zdrowia, radoci, pogody ducha na dalsze lata jesieni ycia.Dzie seniora w Bachowicach

dzien seniora dzien seniora dzien seniora dzien seniora
dzien seniora dzien seniora dzien seniora dzien seniora
Dzie seniora w Ryczowie

dzien seniora dzien seniora dzien seniora dzien seniora
dzien seniora dzien seniora
Dzie seniora w Miejscu

dzien seniora dzien seniora dzien seniora dzien seniora
dzien seniora dzien seniora dzien seniora dzien seniora
dzien seniora dzien seniora dzien seniora dzien seniora
dzien seniora dzien seniora dzien seniora
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt