? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Wielkie niwa Karpiowe

W niedziel ju od godzin porannych na owisku w Podolszu panowa wielki ruch, a dziao si tak w zwizku z odbywajc si tam imprez plenerow "Wielkie Zatorskie niwa Karpiowe", koczc caoroczny Festiwal Doliny Karpia.

Wrd licznie zgromadzonych uczestnikw nie zabrako rwnie przedstawicieli gminy Spytkowice, prezentujcych si w czci artystycznej jak i od strony kulinarnej. Jako pierwsze na scenie wystpiy wokalistki z zespou Pryzmat, dziaajcego przy GOK Spytkowice, rozpoczynajc prezentacje artystyczne wczeniej przygotowanymi utworami. Natomiast Panie: Janina Koterwas i Maria Chudy z Ryczowa czstoway pysznymi gobkami a Pani Jadwiga Mamo z Miejsca nalewk z aronii, biorc udzia w Przegldzie Produktw Lokalnych Kulinaria. Pomimo, i Kapitua Przegldu nie nagrodzia prezentowanych przez reprezentantki naszej gminy produktw, przyzna trzeba, e smakuj wybornie.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt