? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Wakacje w wietlicach wiejskich w Miejscu i w Bachowicach

Tegoroczne wakacje w wietlicach wiejskich zapowiaday si niezwykle ciekawie, gdy oprcz planu zaj, bogatego w rne atrakcje oraz spotkania, zaplanowane byy rwnie wycieczki i imprezy dla dzieci spdzajcych wakacje w Gminie Spytkowice, zorganizowane przez Gminny Orodek Kultury. wietlica podczas wakacji w Miejscu czynna bya w poniedziaki, rody i pitki, natomiast wietlica w Bachowicach we wtorki, czwartki i rwnie piatki. Zarwno na jednej jak i drugiej wietlicy w zajciach brao udzia duo dzieci. rednia osb uczszczajcych na zajciach wynosia powyej 15 dzieci w wieku 6 - 14 lat. Czsto rwnie odwiedzay nas maluchy ze swoimi rodzicami bd dziadkami.

Od pocztku wakacji, o ile pogoda nam na to pozwalaa, bylimy czstymi bywalcami podwrka oraz placu zabaw znajdujcego si przy wietlicach. Wwczas, zabieralimy ze sob piki, skakanki, hula-hop i badmintona. Najpierw dzieci spdzay czas na placu zabaw, zjedajc na zjedalni, hutajc si na hutawkach, itp., a potem odbyy si zabawy ruchowe z wykorzystaniem skakanek i piek. Bardzo czsto zajcia koczyy rozgrywki druynowe w mini pik non, rczn a przede wszystkim w "Zbijaka". Jedn z ulubionych zabaw dzieci na wieym powietrzu byy rwnie "Podchody". Ta wietna zabawa potrafia czy wszystkie dzieci (nie zwaajc na zrnicowanie wiekowe) i wsplnie tworzyy zgran jedno. Bdc przy zajciach ruchowych, warto wspomnie o czstych mini turniejach sportowych, organizowanych zarwno na wieym powietrzu jaki i na sali wietlicowej.

Kolejnym punktem jaki na kadych zajciach staralimy si realizowa, byy zajcia plastyczno-techniczne. Zgodnie z przygotowanym przez wychowawc planem, wykonywano rne rysunki, prace oraz modele techniczne. Najczciej wykorzystywano do tego farby, papier kolorowy, kolorow bibu, klej, plastelin itp. Byy rwnie zajcia, gdzie dzieci musiay tworzy prace np. z masy solnej, materiaw naturalnych tj. makarony, ry, kasza, kawa itp. Prowadzone byy zajcia czone tj. zajcia edukacyjno-ruchowe np. "Wdrwki z map". Dzieci przygotowyway map swojej okolicy, wyznaczalimy dany punkt, gdzie zgodnie z ni musielimy dotrze. Tego typu zajcia miay na celu pobudzi u dzieci wyobrani przestrzenn oraz nauczy jak wana jest dokadno.

Nieodzown czci zaj wakacyjnych byy przygotowane przez opiekuna rnego rodzaju konkursy. W tym roku odbyo si ich bardzo duo, np.: "Jaka to melodia" - konkurs muzyczny, indywidualny; "Kalambury" - konkurs towarzyski, druynowy; "Tor przeszkd" - konkurs sportowy, druynowy; "Letnia ka" - konkurs plastyczny, indywidualny; "Szansa na sukces"; "Mam talent"; "Mini turnieje sportowe" itp. Istotn informacj o ktrej moemy z dum wspomnie druyny ze wietlicy w Bachowicach i w Miejscu zdobyy I i II miejsce podczas gminnego turnieju wietlic. Nasze treningi oraz wysiek zostay docenione oraz nagrodzone.

Na pmetek wakacji zorganizowana zostaa dyskoteka, podczas ktrej wszyscy dobrze si bawili: taniec z balonem, na gazecie, czy krzeseka. Panowaa mia atmosfera przy wietnej muzyce, do ktrej dzieci taczyy. Odbyo si rwnie pieczenie kiebasek na ognisku. Dzieci z umiechem na twarzy zjaday pyszne kiebaski. Wykonywalimy rwnie desery i saatki owocowe.

Wspominajc przebyte ju wakacje, nie mona pomin wanych spotka w jakich uczestniczyy dzieci. Zarwno na wietlicy w Miejscu jaki w Bachowicach zorganizowane zostay warsztaty z Paniami z K Gospody Wiejskich z Miejsca i Bachowic. Gocilimy rwnie w progach naszych wietlic wanych Goci. Byli to m.in. Pan kierownik ZUK-u, Policjant oraz Straak. Dzieci miay okazj bliej pozna wane i odpowiedzialne zawody jakie wykonuj osoby dorose. Byy to momenty, ktre sprawiay, e nie jeden wychowanek stawia sobie pytanie" Kim bdzie w przyszoci?"

Czas spdzony w czasie wakacji w wietlicy w Miejscu i Bachowicach okaza si czasem w peni wykorzystanym. Dziki dobrze wyposaonym wietlicom, mogy pogra w rne gry planszowe, stoowe. Zajcia sprawiy, e dzieci si nie nudziy, w bardzo aktywny sposb uczestniczyy w przygotowanych zajciach. By to rwnie czas, w ktrym zacieniay si wizi koleeskie oraz powstaway nowe przyjanie. Zajcia zostay uwiecznione na zdjciach znajdujcych si poniej. Zapraszamy do ogldania!!Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt