? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Razem nad Skaw

30 sierpnia przedstawiciele Gminy Spytkowice brali udzia w imprezie prezentujcej dorobek artystyczny i potencja kulturowy gmin wchodzcych w skad Doliny Karpia, zorganizowanej przez Powiat Wadowicki.

Podczas prezentacji scenicznych zobaczy mona byo: zesp folklorystyczny "Karpikowe Dzieci", Maoretki "Voyage" i "One Step" oraz zesp piewczy "Senioritki z Polanki Wielkiej, zesp wokalno-instrumentalny "Wiolinki" z Tomic, zesp piewaczy "Podolszanka" z Zatora, zesp taneczny "Agpado" i wokalistki z zespou "Prymat" ze Spytkowic, a take zesp "Rafaelki" z Brzenicy.

Ponadto zorganizowano tam warsztaty, konkursy a najmodsi brali udzia w zabawach przygotowanych przez Centrum Zabaw "Fadolandia". W konkursie wiedzy "Odkrywamy Dolin Karpia" najlepszy okaza si mieszkaniec Spytkowic - Marcin Berniak. Rozstrzygnito rwnie konkurs fotograficzny "Pikno rzek Doliny Karpia". Komisja konkursowa wysoko ocenia wszystkie 34 prace, ktre wpyny na konkurs. Z naszej gminy wyrnienia otrzymali: Daria Goa, Julia Jdrocha, Daria Byrska, Nikodem Mazur, natomiast Radosaw Nicieja zaj III miejsce. Odebrali oni z rk senatora Andrzeja Pajka oraz Wicestarosty Marty Krlik nagrody oraz pakiety promocyjne.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt