? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Spotkanie dzieci z Policjantem na wietlicy w Miejscu

Nadchodzcy pocztek nowego roku szkolnego to moment, w ktrym szczeglny nacisk kadziemy na bezpieczestwo. Dlatego dzieci ze wietlicy w Miejscu miay okazj spotka si z policjantem. W dniu 29.08.2014r. na wietlic przyby dzielnicowy z Posterunku Policji w Spytkowicach. Dzieci serdecznie powitay gocia i z zainteresowaniem suchay tego, co mwi.

Spotkanie przebiegao w bardzo miej atmosferze. Nasz Go przybliy dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Jak zwykle szczeglnym zainteresowaniem wrd zebranych cieszya si prezentacja wyposaenia policyjnego, niezbdnego podczas wykonywania pracy. Dzieci czynnie uczestniczyy w spotkaniu, zadaway pytania, dzieliy si swoimi spostrzeeniami i dowiadczeniami.

Na zakoczenie Pan Policjant wrczy wszystkim dzieciom ulotki nt. odblaskw. Dzieci serdecznie podzikoway Gociowi za dobre rady. Po tym spotkaniu na pewno aden wychowanek wietlicy nie bdzie obawia si spotkania z policjantem i bdzie wiedzia, e jest on jego przyjacielem, ktry chtnie suy pomoc.policja policja policja policja
policja policja policja policja
policja policja policja
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt