? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Spotkanie dzieci ze straakami OSP w Bachowicach

Pitek, 22 sierpnia 2014r. dzieci ze wietlicy wiejskiej wybray si na spotkanie ze straakiem Ochotniczej Stray Poarnej w Bachowicach a zarazem Komendantem Gminnym OSP Panem Tadeuszem Dbskim.

W trakcie spotkania opowiada on o subie, rodzajach umundurowania, przestrzeganiu zakazw i nakazw zwizanych z zachowaniem bezpieczestwa w czasie poaru, burzy oraz wypadku. Dzieci zwiedziy remiz, dowiedziay si w jakich okolicznociach naley wzywa stra poarn. Wychowankowie wietlicy dowiedzieli si te, e straacy nie tylko gasz poary, ale rwnie s wzywani do wypadkw samochodowych oraz powodzi. Jak zawsze najwiksze zainteresowanie wzbudziy wozy straackie i ich wyposaenie. Podziwiay sprzt, jakim straacy dysponuj podczas swojej cikiej i odpowiedzialnej pracy. Kady mg rwnie "wcieli si" w rol straaka przymierzajc hem straacki oraz umundurowanie. Zaciekawio ich rwnie wyposaenie medyczne znajdujce si w wozie straackim. Dzieci uwanie suchay do czego potrzebne s poszczeglne przedmioty oraz w jakich przypadkach s one wykorzystywane.

Na zakoczenie zaj dzieci podzikoway za spotkanie, podczas ktrego nabyy cenn wiedz dotyczc wielozadaniowej, odpowiedzialnej, penej odwagi i powicenia pracy straaka.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt