? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Spotkanie z pielgniark

Ostatni dzie lipca na dugo pozostanie w pamici dzieciom ze wietlicy w Ryczowie. Wanie wtedy odbyo si spotkanie z pielgniark. Zaproszenie nasze przyja Pani Magorzata Mynarczyk - pielgniarka rodowiskowa. Podczas zaj opowiadaa i pokazywaa nam jak zachowa si w poszczeglnych sytuacjach zagroenia. Najpierw dzieci dowiedziay si co naley robi w sytuacjach zagroenia, np. krwotok, omdlenie, skaleczenie, odpowiednie uoenie poszkodowanego. Pod fachowym okiem Gocia zakaday opatrunki. Ostatnim praktycznym punktem naszego spotkania by pomiar cinienia. Odwaniejsi pozwolili sobie zmierzy cinienie a inni si z zainteresowaniem przygldali. Na koniec kady otrzyma odznak dzielnego pacjenta. Po pamitkowym zdjciu take wrczylimy gociowi podzikowania. Wtym dniu w zajciach uczestniczyo 30 dzieci.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt