? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Gminne Doynki 2014

Niedziela 24 sierpnia bya dniem organizacji gminnego wita Plonw. Tym razem odbyo si ono w Bachowicach, na stadionie sportowym LKS "Borowik". Mona powiedzie, e wszystko byo zapite na ostatni guzik poza jednym drobnym, ale niezwykle wanym szczegem czyli pogod. Jednak mimo tej niesprzyjajcej aury zabawa bya doskonaa.

Program Uroczystoci by niezwykle bogaty. Rozpoczlimy tradycyjnie przemarszem z Domu Straaka do Kocioa Parafialnego, gdzie odbya si uroczysta Msza w. Wszyscy jej uczestnicy, a zwaszcza nasi Gocie byli pod wraeniem bogatej celebry oraz oprawy Eucharystii. W piknym przemwieniu Starocina Doynek Pani Danuta Biedro przypomniaa tradycje polskiego rolnictwa, etos pracy na roli oraz problemy z jakimi musz zmaga si polscy rolnicy. Towarzyszy jej starosta uroczystoci Pan Pawe Galas. Msza w. uwietniona bya gr Gminnej Orkiestry Dtej oraz piewem parafialnego chru z Bachowic, ktrego wystp zapad wszystkim gboko w pami. W homilii Ksidz Proboszcz Franciszek Jeleniaski przypomnia o tradycji i sile naszego rolnictwa, a delegacje K Gospody Wiejskich oraz Zwizku Emerytw i Rencistw zoyy dary ofiarne. Po Mszy w. uformowano barwny korowd, ktry dostojnie przemierza bachowickie ulice, kierujc si na stadion sportowy. W korowodzie jechay traktory oraz inne maszyny rolnicze, ukazujc postp jaki dokona si w naszym rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat.

Po przyjedzie na stadion, wszyscy uczestnicy mogli sprbowa da oraz przystawek serwowanych przez panie z KGW oraz ZEiR, a take zwiedza stoiska promocyjne wystawione przez lokalne organizacje oraz firmy z terenu Gminy. Cz oficjaln rozpocz wystp Gminnej Orkiestry Dtej z Ryczowa, ktra zaprezentowaa znany i lubiany repertuar, spontanicznie zreszt podchwycony przez uczestnikw naszej uroczystoci. Po koncercie przyszed czas na przekazanie na rce Wjta Gminy Spytkowice chleba, jako daru ziemi i rolnikw oraz symbolu dostatku. Starostowie zoyli rwnie z tej okazji yczenia proszc, aby nasz "gminny chleb" by dzielony sprawiedliwie i nikomu go nie zabrako. W przemwieniu Pan Wjt nawiza do pierwszych doynek jako gospodarza naszej Gminy, ktre take odbyy si w Bachowicach. Podsumowa te mijajca kadencj w zakresie inwestycyjnym oraz yczy wszystkim rolnikom i mieszkacom Gminy Spytkowice pomylnoci, a take szczliwego zakoczenia niw. Gos nastpnie zabrali zaproszeni gocie. Byli wrd nich m.in.: Starosta Wadowicki Pan Jacek Joczyk, Przewodniczcy Rady Powiatu Wadowickiego Pan Jzef asak, Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice Pan Jerzy Pirowski oraz sotys wsi Bachowice Pan Marian Szewczyk.

Po przemwieniach przyszed czas na tradycyjne "obpiewki" i wrczanie wiecw doynkowych przez Panie z K Gospody Wiejskich oraz Zwizku Emerytw i Rencistw. Wiece otrzymali: Starostowie Doynek, Wjt Gminy, Sotys wsi Bachowice, Proboszcz Parafii Bachowice oraz Przewodniczcy Rady Gminy. Swoje prezenty na rce Wjta i Przewodniczcego Rady Gminy przekazali take przedstawiciele gminy Spytkowice w powiecie nowotarskim: Pan Wjt Franciszek Sideko oraz Przewodniczca Rady Gminy Pani Barbara Dziur. Furor zrobi wystep zespou regionalnego "Siekiernica" dziaajcego przy Zwizku Podhalan, ktry przyjecha do nas wraz ze spytkowick delegacj. Pikny wystp zanotoway take nasze Panie zrzeszone w stowarzyszeniu "Jestemy Razem", ktre troszk ponad miesic temu zaoyy zesp regionalny. Swoje due umiejtnoci pokaza take zesp taneczny dziaajcy przy Gminnym Orodku Kultury w Spytkowicach. Due zainteresowanie wzbudzi take pokaz mody zaprezentowany przez P.P.H.U "Adrianno - Damiani" do ktrego modelki przygotowa personel "Sekretu Urody".

Uroczystoci doynkowe tradycyjnie zakoczya zabawa taneczna, w ktrej gra dla nas zesp "Pod batut", za punktualnie o godzinie 21 odby si tradycyjny pokaz sztucznych ogni, ktry po raz kolejny okaza si wspaniaym widowiskiem.

Organizatorzy serdecznie dzikuj wszystkim Mieszkacom za liczny udzia w naszym wsplnym wicie. Mogo by ono tak wspaniae take dziki naszym darczycom. Gwnym sponsorem uroczystoci bya firma Linc Energy, ponadto Bank Spdzielczy w Brzenicy, Wytwrnia Pasz De Heuse, K&K AXON Consulting Group - Pan Kamil Bays, Adrianno Damianii - Pan Leon Kajfasz, Delikatesy Centrum - Pastwo Ewelina Wjcik-Rogala, Jerzy Rogala, Maopolska Spdzielnia Handlowa "Wizan" Andrychw, Lewiatan - Pan Grzegorz Fryc, "Jus Mar" Przewz osb - Pan Jzef Jdrocha, Piekarnia "Maja" Pastwa Staczykw, Piekarnia "Jedynka" Pastwa Szczerbikw, Piekarnia Pastwa Sulikw. Dzikujemy rolnikom, ktrzy wczyli si w korowd: Panom Sebastianowi Walkowicz, Arkadiusz Fisior, Tadeuszowi Kurdziel, Stanisawowi Wjtowicz, Andrzejowi Wrona, Antoniemu Bobak, Krzysztofowi wiergosz, Janowi Kajfasz, Adamowi Sieprawskiemu, Zbigniewowi Goba, Zbigniewowi Listowskiemu. Szczeglne podzikowania skadamy Starostom Doynek Pani Danucie Biedro i Panu Pawowi Galasowi, sotysowi wsi Panu Marianowi Szewczykowi oraz organizacjom spoecznym z terenu Gminy, Koom Gospody Wiejskich: z Bachowic, Ryczowa, Miejsca, Pwsi, Zwizkowi Emerytw i Rencistw ze Spytkowic, Ochotniczej Stray Poarnej z Bachowic.Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt