? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

"czy nas rzeka"

24 sierpnia 2014r. na stadionie sportowym LKS "Borowik" w Bachowicach w godz. 15.00 - 19.00 przy potoku Czarczeska, Gminny Orodek Kultury w Spytkowicach zorganizowa imprez w ramach projektu "czy nas rzeka - organizacja plenerowej imprezy kulturalnej promujcej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez pryzmat rzek" wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie. Impreza wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. Wydarzenie to byo okazj do promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD.

Od rana niebo zasnuy ciemne deszczowe chmury, ktre po kilku godzinach zamieniy teren stadionu w nasiknit wod gbk, ktra daa si nam mocno we znaki. Bylimy na to jednak przygotowani. Duy, solidny i przestronny namiot z drewniana podog dawa komfort biesiady i zabawy bez przykrych pogodowych konsekwencji. Pikna scena bya miejscem najwaniejszych wydarze.

Podczas imprezy zostaa zorganizowana wystawa, powicona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu regionu, ktra bya doskona okazj do poznania rzek oraz poszerzenia wiedzy o bogactwie kulturalnym, dziedzictwie przyrodniczym. Rwnie konkursu wiedzy, ktry cieszy si zainteresowaniem stworzy warunki dla inicjatyw edukacyjnych na rzecz spoecznoci lokalnej i turystw. Zwycizcy zostali nagrodzeni.

Hitem niedzielnego popoudnia by koncert zespou SKALDOWIE. Ten znany i lubiany zesp mia okazj zaprezentowa si przed nasz publicznoci w swym najlepszym repertuarze. Takie przeboje jak: "Medytacje wiejskiego listonosza", "Wszystko mi mwi, e mnie kto pokocha", "Wszystko kwitnie wkoo", "Przeliczna wiolonczelistka", "Z kopyta kulig rwie", byy natychmiast podchwytywane przez koncertow publiczno, a otwarto i bezporednio czonkw zespou spowodowaa, e kontakt ze Skaldami by niezwykle spontaniczny. Owacjom nie byo koca, tak wic konieczny by bis, ktry zakoczy ponad ptoragodzinny wystp naszej tegorocznej gwiazdy.

Na stoisku promocyjnym udostpnione byy ulotki z rnymi atrakcjami Doliny Karpia informujce o moliwoci ciekawego spdzenia wolnego czasu. Nad sprawnym przebiegiem czuwa konferansjer i firma ochroniarska.

Dzikujemy wszystkim mieszkacom oraz turystom za liczny udzia .Fotogaleria

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt