? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

"Dzie piamowy" w Ryczowie

22 sierpnia tj. pitek na wietlicy w Ryczowie odby si ,,Dzie piamowy", w ktrym uczestniczyo 33 dzieci. Kade z nich przynioso tego dnia swoj ukochana maskotk, poduszk oraz piam. Uczestnicy opowiadali o swoich pluszakach. Kiedy odpoczywalimy na dywanie towarzyszyy nam mie, spokojne koysanki, czytalimy rwnie pikn bajk "O dwch siostrach". Nastpnie ukadalimy swoj wasn bajk. Nie mogo zabrakn rwnie bitwy na poduszki. Po skoczonej walce by czas na wiczenia wyciszajce. Tego dnia ubrani w kolorowe piamy bawilimy si znakomicie.Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt