? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Segregujemy mieci!!! - zajcia ekologiczne

Dnia 20 sierpnia 2014 r. (roda) wychowawca wietlicy wsplnie z sotysem Miejsca Pani Grayn Staczyk zorganizoway spotkanie dzieci z kierownikiem ZUK w Spytkowicach p. Grzegorzem Knapik.

Akcja miaa na celu promowanie wrd najmodszych idei segregacji odpadw w ich najbliszym otoczeniu. Dzieci poznay i utrwaliy sobie terminy zwizane z gospodarowaniem odpadami: segregacja, recykling, "elektromieci", surowce wtrne, kompostownik. Poznali te rodzaje pojemnikw oraz workw na odpady i ich kolory, dowiedzieli si jakie mieci naley wrzuca do odpowiedniego kosza (worka) oraz jak dugo rozkadaj si w przyrodzie rnego rodzaju odpady, np. folia, plastik, guma, szko, skrka od banana itd.

Po prezentacji multimedialnej przeprowadzone zostay wiczenia, ktre polegay na odpowiednim umieszczeniu w poszczeglnych workach rnych rodzajw odpadw. Dzieci nie zapomniay przy tym o odpadach niebezpiecznych dla rodowiska tj. lekarstwa, baterie itp. dla ktrych sami proponowali odpowiednie miejsca zbirki.

Wychowankowie wietlicy suchali z wielkim zainteresowaniem, zadajc wiele dodatkowych pyta na temat dalszych losw zebranych odpadw. Dla najbardziej aktywnych zostay przewidziane nagrody, ktre wrczya Pani sotys Miejsca.

Jestemy pewni, e przeprowadzona akcja uwiadomia dzieciom i nam wychowawcom, jak bardzo istotny jest problem dotyczcy waciwego postpowania z odpadami oraz przyczynia si do rozwinicia u naszych podopiecznych szacunku i poczucia odpowiedzialnoci za stan rodowiska naturalnego i wraliwoci na otaczajc przyrod.

Na zakoczenie zaj wsplnie uoylimy haso, ktre stanie si mottem przewodnim w yciu naszej swietlicy: "Ziemi lej gdy odpadw mniej!"Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt