Świetlice Wiejskie

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach poszukuje osób chętnych do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora:

szachów - w Klubie Szachisty
(Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstaw gry w szachy i ujawnienie ewentualnych uzdolnień matematyczno-analitycznych).

teatru - w Klubie Aktora
(Zajęcia podczas których pracować będziemy m.in. nad wyobraźnią, koncentracją, pamięcią, świadomością ciała, oddechem, dykcją, interpretacją tekstu, dialogiem, ruchem scenicznym).

chemii, biologii, fizyki - w Klubie Odkrywcy
(Zajęcia związane z prowadzeniem pokazów naukowych dla dzieci, pozwalające poznawać otaczający świat, nabierać pewności siebie, uczyć współpracy, komunikacji, odpowiedzialności).

zajęć pozalekcyjnych
(Zajęcia które, mają wzbudzać ciekawość i pomóc dziecku w odkrywaniu jego pasji).

Szukamy osób, dla których wymienione dziedziny nauki to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

Preferowane wymagania:
- przygotowanie pedagogiczne,
- kwalifikacje do prowadzenia zajęć
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

Osoby, które mają ciekawe pomysły prosimy o dostarczenie podań wraz z niezbędnymi dokumentami oraz planu ze swoimi propozycjami na zajęcia w poszczególnych klubach do Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice, bądź mailem kultura@gokspytkowice.pl


Regulamin świetlicy wiejskiej

Świetlice wiejskie czynne są :

Ryczów - Klub Plastyka: wtorek i piątek w godz. 15.00 - 17.00
Półwieś - Klub Rozrywki: poniedziałek i czwartek w godz. 17.00-19.00Otwarcie Świetlic

Początkiem marca ruszyły w Gminie Spytkowice świetlice wiejskie. Będą działały nie tylko w okresie ferii i wakacji. Mamy nadzieję, że te placówki staną się miejscem spotkań oraz ośrodkami życia kultury dzieci i młodzieży szkolnej.

W Ryczowie i Półwsi świetlice zyskały już wielu sympatyków, dzieci bardzo licznie uczęszczają tam na zajęcia. W miesiącu marcu wspólnie z opiekunką bardzo uroczyście przywitały wiosnę, co zostało uwieńczone na zdjęciach. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w ciekawych zajęciach!
Fotogaleria
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt