? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

wietlice Wiejskie

Regulamin wietlicy wiejskiej

wietlice wiejskie czynne s :

Ryczw - Klub Plastyka: wtorek i pitek w godz. 15.00 - 17.00
Pwie - Klub Rozrywki: poniedziaek i czwartek w godz. 17.00-19.00Otwarcie wietlic

Pocztkiem marca ruszyy w Gminie Spytkowice wietlice wiejskie. Bd dziaay nie tylko w okresie ferii i wakacji. Mamy nadziej, e te placwki stan si miejscem spotka oraz orodkami ycia kultury dzieci i modziey szkolnej.

W Ryczowie i Pwsi wietlice zyskay ju wielu sympatykw, dzieci bardzo licznie uczszczaj tam na zajcia. W miesicu marcu wsplnie z opiekunk bardzo uroczycie przywitay wiosn, co zostao uwieczone na zdjciach. Zachcamy wszystkich do uczestnictwa w ciekawych zajciach!
Fotogaleria
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt