? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Wynajem sal widowiskowych

Sala Wiejskiego Domu Kultury w SpytkowicachSala na okoo 200 osb z zapleczem kuchennym oraz zastaw.
Znajduje si w budynku Urzdu Gminy Spytkowice ul.Zamkowa 12.


Sala Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie

Sala na okoo 180 osb z zapleczem kuchennym.
Znajduje si w Ryczowie ul.Szkolna 7.


Sala Wiejskiego Domu Kultury w Bachowicach
Sala na okoo 150 osb z zapleczem kuchennym.
Znajduje si w Bachowicach ul.Ks.Goby 33.


Cennik wynajmu sal.
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt