? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINNY ORODEK KULTURY W SPYTKOWICACH

- Rodzinny Turniej Soectw: kwota otrzymana (17.08.2011r.) 13 015,56 z.
- Nagranie pyty Gminnej Orkiestry Dtej z Ryczowa: kwota otrzymana (19.07.2012r.) 6 118,00 z.
- Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw poprzez wydanie ksiki kucharskiej i zorganizowanie imprezy promocyjnej poczonej z degustacja potraw: kwota otrzymana ( 20.06.2013r.) 24 232,00 z.
- Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez zakup instrumentw: kwota otrzymana (14.11.2013r.) 14 946,33 z.
- Dzie Dziecka - rodzinny zawrt gowy: kwota otrzymana (22.01.2014r.) 8 268,52 z.
- Festiwal Orkiestr Dtych Dolina Karpia: kwota otrzymana (26.11.2013r.) 6 204,55 z.
- Festiwal rzemiosa w Gminie Spytkowice: kwota otrzymana (22.01.2014r.) 25 000,00 z.
- Wspieranie kulturalnej twrczoci poprzez zakup wyposaenia sali prb i spotka Gminnej Orkiestry Dtej: kwota otrzymana (24.02.2015r.) 5 813,68 z
- Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentw oraz zorganizowanie warsztatw: kwota otrzymana (25.09.2014r.) 31 416,00 z.
- czy nas rzeka- organizacja plenerowej imprezy kulturalnej promujcej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez pryzmat rzek: kwota otrzymana (24.02.2015r.) 34 657,60 z.
- Tradycja, folklor, obyczaje- organizacja warsztatw, zakup strojw i sprztu oraz organizacja imprezy podsumowujcej projekt: kwota otrzymana ( 28.08.2015r) 16.160,00 z
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt