? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Usugi poligraficzne


Ustala si stawki opat za usugi w zakresie maej poligrafii jak niej:

1. ksero A4 - 0,30 z
2. ksero A4 na kolorowym papierze - 0,40 z
3. ksero A3 - 0,60 z
4. ksero A3 na kolorowym papierze - 0,70 z
5. wydruk tekstu - 0,60 z/ 1 strona A4
6. wydruk peny A4 - 2,50 z
7. wydruk tekstu - 1,20 z/ 1 strona A3
8. wydruk peny A3 - 5,00 z
9. fax: a) strefowe 0,60 z/1 strona
           b) midzystrefowe 1,20 z/1 strona

Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt