ZAJĘCIA MUZYCZNE

ZAJĘCIA MUZYCZNE poniedziałek, środa, piątek (sala narad)
- Harmonogram zajęć znajduje się w biurze GOK
- Odpłatność 22 zł/lekcje (30 minut) płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie dziennika zajęć.
- Prowadzący: Daniel Nicieja
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt