? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Koa Gospody Wiejskich

Na terenie gminy Spytkowice aktywnie dziaaj Koa Gospody Wiejskich: Bachowice, Pwie, Ryczw oraz Zwizek Emerytw i Rencistw ze Spytkowic wsppracujc z Gminnym Orodkiem Kultury w Spytkowicach. Koa oraz Zwizek uczestnicz w yciu kulturalnym gminy, podtrzymuj tradycj w realizowanych na terenie gminy imprezach i uroczystociach tj. "Tradycja Wielkanocna", "Tradycja Boonarodzeniowa", "Gminne Doynki". Bior take czynny udzia w imprezach regionalnych i powiatowych.


  • Koo Gospody Wiejskich Bachowice - Przewodniczca Lucyna Kozak
  • Koo Gospody Wiejskich Pwie - Przewodniczca Boena Jenczaa
  • Koo Gospody Wiejskich Ryczw - Przewodniczca Janina Koterwas
  • Zwizek Emerytw i Rencistw Spytkowice - Przewodniczca Zofia Gbczyk
  • Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt