? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

KLUB ROZRYWKI

Klub Rozrywki w świetlicy wiejskiej w Półwsi rok 2016

Od połowy kwietnia na zajęcia w świetlicy uczęszczały dzieci w wieku od 7 - 12 lat. Głównym celem zajęć była nauka kreatywności i samodzielności. Dzieci na zajęciach uczyły się także współpracować.klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt