? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

KLUB ROZRYWKI

Klub Rozrywki w wietlicy wiejskiej w Pwsi rok 2016

Od poowy kwietnia na zajcia w wietlicy uczszczay dzieci w wieku od 7 - 12 lat. Gwnym celem zaj bya nauka kreatywnoci i samodzielnoci. Dzieci na zajciach uczyy si take wsppracowa.klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki   klub rozrywki  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt