? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

KLUB PLASTYKA

KLUB PLASTYKA rok szkolny 2015/2016

Klub plastyka prowadzony jest w świetlicy wiejskiej w Ryczowie, w środę i piątek od godz. 15:00 do godz.17:00, w okresie od września do czerwca, przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci o różnym stopniu zainteresowań i uzdolnień. Założeniem koła plastycznego jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej, rozbudzenie przyjemności tworzenia, kształcenie wyobraźni poprzez intuicyjne spontaniczne działania, a także rozwijanie zdolności młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości . Program zajęć proponuje edukację w zakresie plastyki (zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi technikami plastycznymi oraz podstawowymi pojęciami z dziedziny sztuk plastycznych) zapewnia także atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, daje możliwość nabywania nowych umiejętności oraz usprawnienie manualne niezbędne do rozwoju każdego dziecka, uczymy się rysować krok po kroku i dlatego powstaję piękne prace. Twórczość plastyczna dla dziecka jest nie tylko źródłem przyjemności estetycznych ale przyczynia się do poznania otaczającego świata, stwarza szerokie pole do samorealizacji, pobudza do obrazowego wyrażania odczuć dając przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem wewnętrznej energii dziecka, uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja potrzebę działania. Dziecko podczas pracy twórczej rozwija swoje umiejętności manualne, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, kształtuje umiejętności wyrażania emocji środkami plastycznymi. Różnorodne formy działań plastycznych stosowane podczas zajęć stymulują dyspozycje twórcze dziecka, rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia, zachęcają do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne materiały plastyczne takie jak: plastelina, farby, pastele, kredki, papier kolorowy, bibuła i wiele innych. Wykonane prace eksponujemy w świetlicy a cześć prac dzieci zabierają ze sobą do domu.klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt