? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

KLUB PLASTYKA

KLUB PLASTYKA rok szkolny 2015/2016

Klub plastyka prowadzony jest w wietlicy wiejskiej w Ryczowie, w rod i pitek od godz. 15:00 do godz.17:00, w okresie od wrzenia do czerwca, przeznaczony jest dla wszystkich chtnych dzieci o rnym stopniu zainteresowa i uzdolnie. Zaoeniem koa plastycznego jest ksztatowanie i rozwijanie uzdolnie dzieci rozwijanie wraliwoci estetycznej i wyobrani twrczej, rozbudzenie przyjemnoci tworzenia, ksztacenie wyobrani poprzez intuicyjne spontaniczne dziaania, a take rozwijanie zdolnoci modych artystw, odkrywanie przez nich wasnych moliwoci . Program zaj proponuje edukacj w zakresie plastyki (zapoznanie dzieci i modziey z rnymi technikami plastycznymi oraz podstawowymi pojciami z dziedziny sztuk plastycznych) zapewnia take atrakcyjn form spdzania wolnego czasu, daje moliwo nabywania nowych umiejtnoci oraz usprawnienie manualne niezbdne do rozwoju kadego dziecka, uczymy si rysowa krok po kroku i dlatego powstaj pikne prace. Twrczo plastyczna dla dziecka jest nie tylko rdem przyjemnoci estetycznych ale przyczynia si do poznania otaczajcego wiata, stwarza szerokie pole do samorealizacji, pobudza do obrazowego wyraania odczu dajc przy tym rado i zadowolenie, wzmacnia poczucie wasnej wartoci. Jest wyrazem wewntrznej energii dziecka, uspokaja je, daje uczucie odprenia oraz zaspokaja potrzeb dziaania. Dziecko podczas pracy twrczej rozwija swoje umiejtnoci manualne, doskonali koordynacj wzrokowo-ruchow, ksztatuje umiejtnoci wyraania emocji rodkami plastycznymi. Rnorodne formy dziaa plastycznych stosowane podczas zaj stymuluj dyspozycje twrcze dziecka, rozwijaj fantazj, zdolnoci skojarzeniowe, pomysowo, gitko, oryginalno, pynno mylenia, zachcaj do poszukiwa nieszablonowych rozwiza. Podczas zaj wykorzystujemy rnorodne materiay plastyczne takie jak: plastelina, farby, pastele, kredki, papier kolorowy, bibua i wiele innych. Wykonane prace eksponujemy w wietlicy a cze prac dzieci zabieraj ze sob do domu.



klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka   klub plastyka  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt