? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

KLUB KRASNALA

Instruktor: Joanna Malana

sala WDK Spytkowice,
wtorek, godz. 17.00-18.00 - rozpoczcie zaj: 3 padziernik 2017r.
Lista - Klub Krasnala

klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala  


Zajcia w "Klubie Krasnala" w roku szkolnym 2015/2016

Zajcia w "Klubie Krasnala" prowadzone przez cioci Klaudi dla dzieci od 3-4 lat, odbyway si w kady wtorek. Podczas zaj dzieci wykonyway rone prace plastyczne uywajc i uczc si przernych technik. Prezentoway si podczas uroczystoci cyklicznych, takich jak "Dzie Mamy", "Mikoajki".klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala   klub krasnala  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt