? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

PROTOKӣ V KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

W poniedziaek 29 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odby si V Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniw z klas IV-VI, ktrego celem byo poszerzenie wiedzy o samorzdzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego dziaa wrd dzieci i modziey, ksztatowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowa sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu by Gminny Orodek Kultury oraz Wjt Gminy w Spytkowicach.

Ch udziau w konkursie zgosiy 32 osoby, natomiast do konkursu przystpio 24 uczestnikw z placwek owiatowych z terenu Gminy Spytkowice m.in. z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Szkoy Podstawowej w Miejscu oraz Szkoy Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. Test skada si z 25 pyta otwartych i wyboru, w ktrym uczestnicy musieli wykaza si znajomoci z zakresu dziaalnoci Rady Gminy Spytkowice i jego skadu w latach 2014-2018, jednostek organizacyjnych Gminy, a take zwizane z soectwami, obradami sesji oraz biecymi wydarzeniami odbywajcymi si na terenie Gminy Spytkowice. Pytania dotyczyy rwnie zasuonych postaci naszej Gminy, a mianowicie: Ojca Rudolfa Warzechy, Ks. Franciszka Goby i Franciszka Stefczyka. Rozwizujc test mona byo zdoby maksymalnie 52 punkty.

Laureaci konkursu zostan Honorowymi Gomi podczas Sesji Rady Gminy Spytkowice w dniu 31 maja 2017r. i bd sprawowawa obowizki na swych stanowiskach jako Dziecicy Wjt Gminy Spytkowice 2017, Dziecicy Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice 2017 oraz Dziecicy Sekretarz Gminy Spytkowice 2017.

Komisja sprawdzajca testy przyznaa na podstawie zdobytych punktw nastpujce miejsca:

I miejsce Dagmara Bays - 39,5pkt. - ZSP w Ryczowie
II miejsce Jakub Bratek - 37pkt. - ZSP w Spytkowicach
III miejsce Aleksandra Stanek - 35pkt. - ZSP w Spytkowicach
4. Jakub Stokosa - 34,5pkt. - ZSP w Ryczowie
5. Wiktoria Goba - 34,5 pkt. - ZSP w Spytkowicach
6. Amelia Kozio - 34pkt. - ZSP w Ryczowie
7. Oliwia Berniak - 31,5pkt. - ZSP w Spytkowicach
8. Roksana Berniak - 30pkt. - ZSP w Spytkowicach
9. Radosaw Stokosa - 28,5pkt. - ZSP w Ryczowie
10. Anna Scber - 28pkt. - ZSP w Spytkowicach
11.Maria Konior - 28pkt. - ZSP w Spytkowicach
12. Kamila Brania - 25pkt. - SP w Miejscu
13. ukasz Diprose - 24.5pkt. - ZSP w Bachowicach
14. Stanisaw Dbski - 23pkt. - ZSP w Bachowicach
15. Kacper Brania - 21,5pkt. - ZSP w Ryczowie
16. Aleksandra Janik - 21pkt. - ZSP w Spytkowicach
17. Gabriel Brodziski - 20,5pkt. - SP Nr 2 w Spytkowicach
18. Oliwier Czyowski - 20pkt. - ZSP w Ryczowie
19. Patrycja Bays - 20pkt. - ZSP w Ryczowie
20. Franciszek Dbski - 19pkt. - ZSP w Bachowicach
21.Bartomiej Wrbel - 17,5pkt. - ZSP w Bachowicach
22. Julia Kapica - 17,5pkt. - ZSP w Spytkowicach
23. Bartoz Jdra - 12,5 pkt. - ZSP w Ryczowie
24. Szymon Ludwikowski - 11 pkt. - ZSP w Ryczowie

Dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia w konkursie oraz opiekunom za powiecony czas i przygotowanie, wygranym gratulujemy!


konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt