? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Wyniki konkursu plastycznego pt. "WITRA WIELKANOCNY"

Celem konkursu byo propagowanie tradycji zwizanej z tematyk wit Wielkanocnych oraz rozwj wraliwoci plastycznej i artystycznej.

Do udziau w konkursie zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 29 prac
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 20 prac
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 29 prac
4. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 9 prac
5. Szkoa Podstawowa w Miejscu - 15 prac
6. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 2 prace
7. Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach - 13 prac
Ogem - 117 prac

Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, staranno i samodzielno, oryginalno pomysu i zachowanie tradycyjnych motyww. Jury w skadzie: Barbara Kaszuba, Alicja Kolasa, Elbieta Wierdonek postanowio przyzna nagrody nastpujcym osobom:
witraz   witraz   witraz  
witraz   witraz  


gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Amelia Berniak - ZSP Spytkowice - I miejsce
2. Maja Rpel - ZSP Spytkowice - I miejsce
3. Micha Goda-Staczyk - ZSP Bachowice - II miejsce
4. Zuzanna Szarek - ZSP Spytkowice - III miejsce
5. Kacper Garus - ZSP Bachowice - Wyrnienie
6. Maks Charnas - Spytkowice - Wyrnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Patrycja Wjcik - SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Maja Charnas - Spytkowice - II miejsce
3. Justyna Dejworek - ZSP Spytkowice - III miejsce
4. Aleksandra Bartel - ZSP Spytkowice - III miejsce
5. Magdalena Milowska - ZSP Ryczw - Wyrnienie
6. Emilia Grzybek - ZSP Bachowice - Wyrnienie
7. Konrad Szydowski - ZSP Spytkowice - Wyrnienie

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Oliwia Berniak - ZSP Spytkowice - I miejsce
2. Kamila Kowalczyk - ZSP Ryczw - II miejsce
3. Julia Kostka - ZSP Spytkowice - II miejsce
4. Aleksandra Janik - ZSP Spytkowice - II miejsce
5. Angelika Szarek - SP Miejsce - III miejsce
6. Dagmara Bays - ZSP Ryczw - III miejsce
7. Lidia Sowa - ZSP Ryczw - III miejsce
8. Roksana Berniak - ZSP Spytkowice - Wyrnienie
9. Stanisaw Dbski - ZSP Bachowice - Wyrnienie

gr. wiekowa IV (gimnazja)
1. Jakub Zwydak - ZSP Spytkowice - I miejsce
2. Patrycja Maciasz - ZSP Spytkowice - II miejsce
3. Daria Byrska - ZSP Spytkowice - III miejsce
4. Wiktoria Sotys - ZSP Spytkowice - Wyrnienie

gr. wiek. V (osoby niepenosprawne bez wzgldu na wiek)
1. Adam Tarkota - WTZ Spytkowice - I miejsce
2. Aldona Balonek - WTZ Spytkowice - II miejsce
3. Sawomir Gliwa - WTZ Spykotwice - III miejsce
4. Piotr Tomski - WTZ Spytkowice - Wyrnienie
5. Marcin Hajto - WTZ Spytkowice - Wyrnienie
6. Krzysztof Wjcik - ZSP Spytkowice - Wyrnienie

Dzikujemy wszystkim uczestnikom za pikne, oryginalne i pomysowe prace, nagrodzonym gratulujemy !!!


Zapraszamy po odbir nagrd do biura Gminnego Orodka Kultury w Spytkowicach do 14 kwietnia w godz. od 7.30-15.30witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt