? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z konkursu literackiego "witeczny czas" - 20.12.2016r.

Celem konkursu byo inspirowanie dzieci i modziey do twrczoci literackiej, dzielenie si osobistymi przemyleniami zwizanymi ze witami Boego Narodzenia, ksztatowanie umiejtnoci pisania. Przedmiotem natomiast napisanie wiersza wasnego autorstwa o tematyce zwizanej ze witami Boego Narodzenia

Komisja w skadzie: Renata Marek, Ewa Byrska oceniajc prace literackie kierowaa si nastpujcymi kryteriami: spjno z tematem konkursu, poprawno stylistyczna i jzykowa, oryginalno ujcia tematu, sposb nawizania do tradycji wit Boego Narodzenia


Do konkursu przystpiy :
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 1 praca
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 17 prac
3. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 4 prace
Ogem - 22 prace

Komisja oceniajca za najciekawsze wiersze przyznaa nagrody jak niej:

I. kl. IV-VI
1. Ewa Knapik ZSP w Spytkowicach - I miejsce
2. Karol Biel ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Roksana Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - III miejsce

II. gimnazjum
1. Mateusz Grubka ZSP w Spytkowicach - I miejsce
2. Klara Zima ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Weronika Simik ZSP w Spytkowicach - III miejsce

Wszystkim autorom tekstw, ktrzy napisali wiersze dzikujemy, natomiast zwycizcom gratulujemy!


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt