? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok konkursu plastycznego "SZOPKA BOONARODZENIOWA" w dniu 19.12.2016r.

Celem konkursu byo kultywowanie tradycji wit Boego Narodzenia, prezentacja szopki boonarodzeniowej jako elementu kultury chrzecijaskiej i narodowej oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twrczoci wrd dzieci. Zadaniem natomiast byo wykonanie szopki boonarodzeniowej w formie paskiej. W konkursie bray udzia dzieci z przedszkoli i kl. "0" oraz kl. I-III z terenu gminy Spytkowice.

Do udziau w konkursie przystpiy:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 17 prac
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 7 prac
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 45 prac
4. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 10 prac
5. Szkoa Podstawowa w Miejscu - 3 prace
6. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 6 prac
Ogem - 88 prac

Komisja oceniajc prace braa pod uwag pomysowo i oryginalno wykonania, nawizanie do tradycji, oglne wraenie estetyczne. Przy ocenie prac komisja konkursowa w skadzie Alicja Kolasa, Barbara Kaszuba i Ewa Byrska postanowia nagrodzi oraz wyrni prace nastpujcych uczestnikw:

gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Amelia Berniak SP Nr2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Tadeusz Stodolny ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Tomasz Karamaski ZSP w Bachowicach - III miejsce
4. Filip Czechowicz ZSP w Spytkowicach - Wyrnienie
5. Lena Przejczowska SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyrnienie
6. Emilia Morawska Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" - Wyrnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Zofia Stodolny ZSP w Spytkowicach - I miejsce
2. Lena Biela SP w Miejscu - II miejsce
3. Aleksandra Bartel ZSP w Spytkowicach - III miejsce
4. Justyna Dejworek ZSP w Spytkowicach - Wyrnienie
5. Emilia Momot ZSP w Bachowicach - Wyrnienie
6. Julia Barcik ZSP w Spytkowicach - Wyrnienie

Wszystkim modym artystom biorcym udzia dzikujemy!

szopka 2016   szopka 2016   szopka 2016   szopka 2016   szopka 2016  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt