? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z eliminacji gminnych w kategorii plastyka w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016"

Do konkursu zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 11 osb
2.Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 6 osb
Ogem - 17 osb

W kategorii plastyka w eliminacjach gminnych zostay nagrodzone oraz wytypowane do eliminacji powiatowych nastpujce osoby:

gr. wiek. I - kl. I-III
I miejsce - Urszula Siembida Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
II miejsce - Radosaw widerga ZSP w Spytkowicach
III miejsce - Magdalena Woniak ZSP w Spytkowicach
IV miejsce - Malwina Giermek Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

gr. wiek. II - kl. IV-VI
I miejsce - Oliwia Berniak Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
II miejsce - Roksana Berniak Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
III miejsce - Kinga Krystian Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach

Jury w skadzie:
Ewa Wilk
Dorota Wjcik - Zwydak
Joanna Rana


talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016   talenty plastyka 2016  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt