? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z konkursu "1050 Rocznica Chrztu Polski"

Tematem konkursu byo wykonanie plakatu nawizujcego do 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.

Celem natomiast rozbudzanie uczu patriotycznych wrd dzieci i modziey, przypomnienie dzieciom i modziey poprzez twrczo plastyczn wanych wydarze historycznych tj. 1050 rocznic Chrztu Polski, rozwj wraliwoci i wyobrani artystycznej, a take ksztacenie wartoci moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniw, jako wanego czynnika wychowawczego integrujcego wspczesne pokolenie Polakw.


Do konkursu przystpiy wszystkie placwki owiatowe z terenu gminy, tj.:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach: Szkoa Podstawowa i Gimnazjum
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie: Szkoa Podstawowa i Gimnazjum
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach: Szkoa Podstawowa i Gimnazjum
4. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
5. Szkoa Podstawowa w Miejscu

Komisja podczas oceny kierowaa si nastpujcymi kryteriami: zgodno pracy z tematem konkursu oraz estetyka, pomysowo i oryginalno wykonania pracy.


Komisja w skadzie:
   Jzef Bodzenta,
   Dariusz Brodziski
   Barbara Kaszuba
wyonia dwch laureatw: Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach oraz Gimnazjum w Spytkowicach.

Laureatom zostay przyznane nagrody finansowe, ktre zostan przekazane na uroczystej sesji w dniu 11 listopada 2016r.1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski  


Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt