? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Protok z konkursu - Przeprowadzenie przez placwk owiatow wywiadu pt. "Go w dom" w Rodzinie, ktra goci pielgrzymw w dniu 30.09.2016r.

Celem konkursu by dialog, wzmocnienie wizi oraz integracja z uczestnikami wiatowych Dni Modziey.

Do konkursu przystpiy :
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
2. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

Przy ocenie prac komisja kierowaa nastpujcymi kryteriami:
1. Oryginalno i fachowo prowadzonego wywiadu
2. Dbao o formaln poprawno przekazu
3. Ujcie jak najwicej faktw powizanych z wydarzeniem

Komisja oceniajca za przeprowadzenie najciekawszego wywiadu przyznaa nagrod: dla Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie

Komisja w skadzie:
Renata Marek
Katarzyna Szarek
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt