? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

PROTOKӣ IV KONKURSU WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

W poniedziaek 23 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odby si IV Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniw z klas IV-VI, ktrego celem byo poszerzenie wiedzy o samorzdzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego dziaa wrd dzieci i modziey, ksztatowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowa sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu by Wjt Gminy oraz Gminny Orodek Kultury w Sytkowicach.

Ch udziau w konkursie zgosiy 23 osoby, natomiast przystpio 22 uczestnikw z placwek owiatowych z terenu Gminy Spytkowice, tj.: z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Szkoy Podstawowej w Miejscu. Test skada si z 30 pyta, w ktrym uczestnicy musieli wykaza si znajomoci z zakresu dziaalnoci Rady Gminy Spytkowice, Wjta Gminy i jego kompetencji, jednostek organizacyjnych Gminy, a take zwizane z pooeniem Gminy, soectwami oraz biecymi wydarzeniami odbywajcymi si na terenie Gminy Spytkowice. Rozwizujc test mona byo zdoby maksymalnie 49 punktw.

Zwycizcy konkursu bd uczestniczy podczas "Dnia otwartego Urzdu Gminy" w Sesji Rady Gminy Spytkowice w dniu 1 czerwca 2016r.


Komisja sprawdzajca testy przyznaa na podstawie zdobytych punktw nastpujce miejsca :
1. Jakub Stokosa 39 pkt. ZSP w Ryczowie I miejsce
2. Mateusz Kapcia36 pkt. SP w Miejscu II miejsce
3. Julia Kostka35 pkt. ZSP w Spytkowicach   III miejsce
4. Krzysztof Kapcia 33 pkt. SP w Miejscu
5. Dominik Janik 29 pkt. SP w Miejscu
6. Aleksandra Janik 27.5 pkt. ZSP w Spytkowicach
7. Aleksandra Piro 25 pkt. ZSP w Bachowicach
8. Oskar Figa24 pkt. SP w Miejscu
9. Patrycja Bays 24 pkt. ZSP w Ryczowie
10. Oliwia Miarka 24 pkt. ZSP w Bachowicach
11. Dominika Bykowska 23 pkt. ZSP w Ryczowie
12. Kacper Wdrzyk 21.5 pkt.ZSP w Ryczowie
13. Zuzanna Orlik 20.5 pkt. ZSP w Bachowicach
14. Jakub Monica 17 pkt. ZSP w Spytkowicach
15. Emilia Kucia17 pkt. ZSP w Bachowicach
16. Zbigniew Stawowiak16.5 pkt.    SP w Miejscu
17. Patrycja Morek15 pkt. ZSP w Bachowicach
18. Sebastian Rog 15 pkt. ZSP w Spytkowicach
19. Zuzanna Monica 14 pkt. ZSP w Ryczowie
20. Aleksandra Przejczowska     10 pkt. ZSP w Bachowicach
21. Wiktoria Cicho8 pkt. ZSP w Bachowicach
22. Oliwia Cicho5 pkt. ZSP w Bachowicach

Dzikujemy wszystkim uczestnikom za udzia w konkursie oraz opiekunom za powiecony czas i przygotowanie, wygranym gratulujemy!konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina  
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt