? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

PROTOKӣ konkursu plastycznego "Kartka Wielkanocna" w dniu 18.03.2016r.

Celem konkursu byo kultywowanie tradycji wit Wielkanocnych, rozwj wraliwoci plastycznej i artystycznej, pogbienie wiedzy na temat symboli zwizanych z Wielkanoc.

Do udziau w konkursie zgosiy si:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 69 prac
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 36 prac
3. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 61 prac
4. Punkt Filialny w Chaupkach - 6 prac
5. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 27 prac
6. Szkoa Podstawowa w Miejscu - 16 prac
7. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 6 prac
8. Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach - 15 prac
Ogem - 236 prac

Komisja nagradzajc prace braa pod uwag pomysowo, staranno oraz samodzielno, oryginalno pomysu, zachowanie tradycyjnych motyww. Jury w skadzie: Barbara Kaszuba, Ewa Byrska, Krzysztof Gierek postanowio przyzna nagrody nastpujcym osobom w odpowiednich grupach wiekowych:

gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Daria Jochymek SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Amelia Dukaa ZSP w Spytkowicach - I miejsce
3. Milena Czyszczo ZSP w Ryczowie - II miejsce 4. Anna Broek ZSP w Spytkowicach - II miejsce
5. Tadeusz Stodolny ZSP w Spytkowicach - III miejsce
6. Amelia Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyrnienie
7. Wadysaw Stodolny Spytkowice - Wyrnienie
8. Jakub Michalec ZSP w Spytkowicach - Wyrnienie
9. Irmina Wjcik SP w Miejscu Wyrnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Urszula Siembida SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Anna Jasiska ZSP w Bachowicach - I miejsce
3. Olga Odrow ZSP w Ryczowie - II miejsce
4. Justyna Dejworek ZSP w Spytkowicach - II miejsce
5. Krystyna Sekua Punkt Filialny w Chaupkach - II miejsce
6. Kamil Kawaler ZSP w Ryczowie - III miejsce
7. Agata Sowa ZSP w Ryczowie - III miejsce
8. Nikodem Mocniak ZSP w Bachowicach - III miejsce
9. Malwina Giermek SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyrnienie
10. Patryk Kowalczyk ZSP w Bachowicach - Wyrnienie
11. Gabriela Malona ZSP w Ryczowie - Wyrnienie
12. Zuzanna Wjcik SP w Miejscu - Wyrnienie

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Roksana Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Julia Szczepaska ZSP w Bachowicach - II miejsce
3. Zofia Sowiak ZSP w Ryczowie - II miejsce
4. Marta Wjtowicz ZSP w Bachowicach - III miejsce
5. Emilia Balonek SP Miejsce - Wyrnienie
6. Justyna Mruczek SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyrnienie

gr. wiekowa IV (gimnazja)
1. Wiktoria Wrona ZSP w Bachowicach - I miejsce
2. Aleksandra Gawda ZSP w Bachowicach - II miejsce
3. Kamil Przysta ZSP w Bachowicach - III miejsce
4. Agnieszka Kurdziel ZSP w Bachowicach - Wyrnienie

gr. wiek. V (osoby niepenosprawne bez wzgldu na wiek)
1. Anna Dzierwa Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach - I miejsce
2. Krzysztof Wjcik ZSP w Spytkowicach - I miejsce
3. Aldona Balonek Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach - II miejsce
4. Ewa wierk Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach - II miejsce
5. Katarzyna Grecka Warsztat Terapii Zajciowej w Spytkowicach - III miejsce
6. Nadia Jarek Punkt Filialny w Chaupkach - III miejsce

Dzikujemy wszystkim modym artystom za pikne, kolorowe i pomysowe prace, nagrodzonym gratulujemy !!!

kartka wielkanocna   kartka wielkanocnaa   kartka wielkanocnaa   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocnaa   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna  
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt