? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Konkursy Boonarodzeniowe

Boe Narodzenie i czas przygotowa do wit to najpikniejszy okres w caym roku. Ten czas rwnie w Orodku Kultury by okazj do przypomnienia sobie o witecznych tradycjach. Zorganizowane byy konkursy, ktre pokazay, i te tradycje bardzo dobrze s znane zarwno przez tych najmodszych, ktrzy podczas druynowych zmaga wietnie zmierzyli si z zadaniami wskazanymi w poszczeglnych rundach. Rwnie nieco starsi uczniowie w piknych opowiadaniach pokazywali swoje dojrzae przemylenia i refleksje zwizane z Boym Narodzeniem.


           


Fotogaleria

Protok z konkursu druynowego "Znam tradycje wit Boego Narodzenia"

Celem konkursu byo pogbienie wiedzy dzieci na temat istoty wit Boego Narodzenia oraz witecznych tradycji, zachcanie do kultywowania polskich tradycji poprzez piewanie kold.
Do konkursu przystpiy : 1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
3. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
4. Szkoa Podstawowa w Miejscu
5. Punkt Filialny w Chaupkach

Po podliczeniu wynikw okazao si, e s one bardzo wyrwnane. O wynikach zdecydoway niewielkie rnice punktowe, a przedstawiaj si one nastpujco:
I miejsce - Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
II miejsce - Zespl Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
III miejsce - Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
IV miejsce - Szkoa Podstawowa w Miejscu
V miejscu - Punkt Filialny w Chaupkach


Protok z konkursu literackiego "Moje wymarzone wita"

Celem konkursu byo inspirowanie dzieci i modziey do twrczoci literackiej, dzielenie si osobistymi przemyleniami zwizanymi ze witami Boego Narodzenia, ksztatowanie umiejtnoci pisania. Komisja oceniajc prace literackie kierowaa si nastpujcymi kryteriami: spjno z tematem konkursu, poprawno stylistyczna i jzykowa, oryginalno ujcia tematu.
Do konkursu przystpiy:
1. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 4 prace
2. Zesp Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 20 prac
3. Szkoa Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 5 prac
Ogem - 29 prac

Komisja w skadzie: Justyna Biela, Renata Marek przyznaa nagrody osobom jak niej:

klasy IV-VI
I miejsce - Oliwia Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach
Wyrnienie - Sara Rzoca ZSP w Spytkowicach
Wyrnienie - Zuzanna Orlik ZSP w Bachowicach

gimnazjum
I miejsce - Weronika Simik ZSP w Spytkowicach
Wyrnienie - Ilona Dbska ZSP w Bachowicach
Wyrnienie - Mateusz Grubka ZSP w Spytkowicach
Gminny O¶rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt